جامعه و خانواده

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۵ مهرماه – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۵ مهرماه - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین ، در این برنامه تلویزیونی که از شنبه ، 5 اکتبر ، آموزش و دانش به طور مستقیم پخش می شود ، برنامه های درسی مختلفی آموزش داده می شود:

شبکه آموزش

فنی ، حرفه ای و ماهر

8 تا 8:30 استاندارد رنگ آمیزی صورت – پایه 11 – نقاشی صورت – شعبه کار و دانش

8:30 تا 9 دانش فنی پایه – پایه 10 – دوره طراحی خیاطی – شاخه فنی و حرفه ای

9 تا 9:30 مسئول خانواده و بهداشت – پایه 12 – مدیریت خانواده – شعبه کار و دانش

20:50 تا 21:15 شرایط کار – درجه 10 – مشتری شعبه فنی و حرفه ای و کار او

21:15 تا 21:50 نوآوری و کارآفرینی – پایه 11 – مفید فنی و حرفه ای و کار او

دبستان

10:30 تا 11 فارسی و نوشتن اولین کلاس

11 تا 11:30 بازی و ریاضی کلاس دوم

علوم تجربی و تفکر کلاس سوم از ساعت 11:30 صبح تا 10:00 شب.

12:10 تا 12:40 بازی و ریاضی کلاس چهارم کارشناسی ارشد

12:40 تا 13:10 فارسی و نوشتن درجه پنجم

13:10 تا 13:40 علوم تجربی و تفکر کلاس ششم

دبیرستان اول

ساعت 14:30 تا 15 نوشتن – نقشه نوشتاری کلاس هفتم

15 تا 15:30 نوشتن – طراحی کلاس 8 و نقشه برداری ذهنی

15:30 تا 16 نوشتن – ذهن ذهن روشمند و تولید مثل اساسی نهم

دوره های آموزش متوسطه مجازی

16 تا 16:30 آموزش مجازی – چرخه های یادگیری مجازی قسمت دوم (آموزش معلمان)

مدرسه راهنمایی

16:30 تا 17 زیست شناسی کلاس سوم 12- علوم تجربی

17 تا 17:30 زیست شناسی 2 ، کلاس 11 ، علوم تجربی

17:30 تا 18 1 پایگاه فیزیک دهم رشته علوم تجربی

20 تا 20:25 فیزیک 2 ، کلاس یازدهم ، علوم تجربی

20:25 تا 20:50 فیزیک کلاس 5 ، یازدهم ، علوم تجربی

شبکه 4

7:30 قرآن عربی قرآن کلاس 1 پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی

8 آمار آماری ریاضی پایه 1 ادبیات و علوم انسانی و علوم پایه 10 و و تحصیلات اسلامی

8:30 آمار ریاضیات ، کلاس 2 ، 11 رشته ادبیات و علوم انسانی

10:15 متن عربی قرآن ، کلاس سوم ، 12 شاخه ادبیات و علوم انسانی

10:45 11 رشته اصلی در دین و زندگی ، کلاس 2 ، ادبیات و علوم انسانی

11:15 دوره قرآن عربی ، کلاس سوم ، 12 دوره ادبیات و علوم انسانی

11:45 درس زبان خارجی 1 پایه 10 مشتری از همه شعب

12:15 درس فیزیک 3 ابتدایی 12 ریاضیات فیزیک

12:45 حساب 11 کلاس درس ریاضی و فیزیک

13:15 درس فیزیک ، کلاس III ، 12 ریاضیات ، فیزیک

شبکه قرآن و تحصیلات اسلامی

15 درس علوم و تحصیلات قرآنی 1 پایه 10 شاخه علوم و تحصیلات اسلامی

15:30 درس دین و زندگی ، کلاس سوم ، 12 شاخه تجربی و ریاضی

16 درس علوم و تحصیلات قرآنی شاخه علوم و آموزش پایه دوازدهم

16:30 دوره آموزش قرآن هفتم دبستان سال اول

دکمه بازگشت به بالا