ورزش

تمرکز ویژه بر کردستان/ دولت‌سیزدهم سرمایه‌گذاری عمرانی در این استان را ١٥ برابر افزایش داد

تمرکز ویژه بر کردستان/ دولت‌سیزدهم سرمایه‌گذاری عمرانی در این استان را ١٥ برابر افزایش داد
استاندار کردستان:

در بازه زمانی یک‌ونیم سال، این سومین سفر رئیس‌جمهور به استان کردستان است. در هیچ دوره‌ای چنین چیزی سابقه نداشته است

امروز پای سرمایه‌گذاران بزرگ به استان کردستان باز شده و نتیجه اقدامات دولت کاهش بیکاری در استان است. طی هشت سال گذشته همواره عدد بیکاری در استان بالای ١٠ درصد بوده اما امروز به ٨.٨ رسیده‌است

در آخرین سال دولت گذشته، عملکرد عمرانی استان بیش از ۴۲۶میلیارد تومان بود. در حالی که فقط در سال گذشته و با توجه ویژه رئیس‌جمهور به استان، ٦٢١٤میلیارد تومان بودجه عمرانی به کردستان اختصاص پیدا کرد

دکمه بازگشت به بالا