اقتصادیکسب و کار دنیای 77

موارد مصرف زکات طلا

همه چیز درباره زکات طلا + قیمت انگشتر کارتیه طلا

زکات یکی از اعمال واجب در دین اسلام است که بسیار اهمیت دارد. زکات به همه ی اموال و … تعلق نمی گیرد. یکی از این اموال طلا است که البته باید به حدی برسد که زکات به آن تعلق بگیرد. در ادامه با نحوه ی پرداخت زکات طلا و خرید طلا حقانی را آورده ایم.

موارد مصرف زکات طلا

زکات چیست؟

زکات یکی از واجبات مالی و عبادتی است که در دین اسلامی از اهمیت زیادی برخوردار است. هر کسی که عاقل، بالغ، آزاد و در مال خویش اختیار کامل داشته باشد، زکات مال بر او واجب است. اگر زکات مال مطابق آنچه که در فقه اسلامی آمده است، تطبیق گردد، اکثر کمبودی های اقتصادی و نیازمندی های مستمندان مرفوع گردیده، در جامعه عدالت بر قرار خواهد شد.

زکات به چه اموالی تعلق می ‎ گیرد ؟‏

زکات بر 10 مورد واجب است :

– گندم

– جو

– خرمای خشک (تَمْر)

– انگور (کشمش)، به این چهار مورد، «غلّات چهارگانه» گفته می شود.

– طلا

– نقره به این دو مورد، «نقدَین» گفته می شود.

– شتر

– گاو

– گوسفند به این سه مورد، «أنعام سه گانه» گفته می شود.

– مال التجاره (بنابر احتیاط واجب)

شرایط زکات دهندگان :

افرادی که پرداخت زکات برای آنها واجب است باید از شرایط زیر برخوردار باشند:

1- رسیدن به سن بلوغ

2- عاقل بودن

3- آزادی عمل

4- مالکیت مال

5- امکان تصرف کامل در مال

زکات طلا :

زکات طلا دو نصاب دارد :

نصاب اول : بيست مثقال شرعى است، كه هر مثقال آن هيجده نخود است، كه بنابر مشهور سه ربع مثقال صيرفى ـ معمولى است، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى كه پانزده مثقال صيرفى (بازاری) است برسد، اگر شرايط ديگر را هم كه گذشت داشته باشد ، انسان بايد يك چهلم آن را كه نُه نخود مى شود از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.

نصاب دوم : چهار مثقال شرعى است، كه سه مثقال صيرفى ـ معمولى است، يعنى اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود بايد زكات تمام هيجده مثقال را از قرار یک چهلم بدهد، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط بايد زكات پانزده مثقال آن را بدهد، و زيادى آن زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر سه مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده زكات ندارد.

زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگر سكه آن هم از بين رفته باشد، بايد زكات آن را بدهند.

میزان حد نصاب طلا برای پرداخت زکات:

پرسش : میزان حدنصاب طلا جهت پرداخت زکات آن با محاسبه امروزی چقدر است؟

در پاسخ به پرسش  شما  از خداوند طلب توفیق کرده و می گوییم :

حد نصاب طلا را رسول الله (ص) بیان کرده و فرموده است: (ليس فيما دون خمس أوافق صدقة) يعنى: (در  کمتر پنج اوقیه زکات واجب نمی شود) و پنج اوقیه برابر بیست مثقال  است و هر مثقال معادل 4/25 گرم می باشد و در محاسبه امروزی نیز به همین روش عمل می شود یعنی  ابتدا وزن طلا را بر حسب مثقال مشخص می کنیم و معلوم شد که هر دینار -که همان یک مثقال است- معادل 4/25 گرم می باشد لذا حد نصاب طلا بیست مثقال می باشد همانطور که در احادیث صحیح به آن تصریح شده است و در حدیثی از سنن نسائی  آمده است: (ليس فيما دون عشرين مثقال صدقة) یعنی: ( در -طلای- کمتر از بیست مثقال، زکات وجود ندارد) یعنی هرگاه وزن طلا به بیست مثقال برسد مشمول زکات  می شود و بیست مثقال، معادل  بیست دینار است.

بنابراین با محاسبه امروزی، حد نصاب طلا هشتاد و پنج گرم می باشد و اکثریت قریب به اتفاق اهل علم بر روی این مساله  اتفاق نظر دارند و برخی از علماء حدنصاب مذکور را کمتر هم عنوان کرده اند و آن را به هفتاد گرم رسانده اند اما قول صحیح که اکثریت اهل علم هم قائل بر آن هستند این است که: حد نصاب طلا با محاسبه امروزی و براساس گرم، هشتاد و پنج  گرم می باشد.

نحوه حساب کردن زکات طلا:

حد میزان زکات طلا 85 گرم می باشد. یعنی اگر شما 85 گرم و یا ببشتر از 85 طلا داشته باشید باید زکات اش بپردازید.

مثلا در مورد شما که مقدار طلا به 170 گرم رسیده، زکات طلا به صورت زیر حساب می شود:

170 × 2.5 ÷ 100 = 4.25

پرسش : زرگری که تعداد قابل ملاحظه ای طلای مسکوک دارد به لحاظ زکات وظیفه اش چیست؟

پاسخ : زکات ندارد ولی تخمیس آن واجب است.

پرسش: طلا چه ساخته شده باشد و چه ساخته نشده ارزش مالی دارد. در چه حالت به آن زکات تعلق می گیرد؟ آیا طلای زینتی زکات دارد؟

پاسخ: در هر دو حالت به آن زکات تعلق نمی گیرد و زکات به طلائی تعلق می گیرد که سکه و پول رایج باشد.

پرسش : وجوب زکات در مورد طلافروشان چیست آیا سکه بهار آزادی زکات دارد؟

پاسخ : زیور و آلات و سکه های فعلی زکات ندارد.

پرسش: آیا به طلایی که زن برای زینت از آن ها استفاده می کند زکات تعلق می گیرد ؟

پاسخ : زکات ندارد.

پرسش : آیا به سکه یا طلاهایی که مهریه زن است زکات تعلق می گیرد ؟

پاسخ : زکات ندارد.

د و در نیت معین کند که آنچه را می دهد زکات مال است، یا زکات فطره؛ ولی اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب است.

نصاب طلا

طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن 18 نخود است.

پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شده داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که نُه نخود می شود از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می شود؛ یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود؛ باید زکات تمام 18 مثقال را از قرار چهل یک بدهد و زیادی آن زکات ندارد. همچنین است هر چه بالا رود؛ یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کم تر اضافه شود مقداری که اضافه شده زکات ندارد.توضیح المسائل، مسئله 1896

نصاب نقره

نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن 105 مثقال معمولی است که اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

نصاب دوم آن 21 مثقال است؛ یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 126 مثقال را به طوری که گفته شد بدهد. و اگر کمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد. همچنین است هر چه بالا رود؛ یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کم تر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کم تر از 21 مثقال است زکات ندارد.

بنابراین اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره دارد را بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیش تر از مقدار واجب داده است؛ مثلاً کسی که 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آن را بدهد، زکات 105 مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است.توضیح المسائل، مسئله 1897

دکمه بازگشت به بالا