ماده قانونی دستور تخلیه فوری

تخلیه فوری ملک و شرایط آن چیست؟
جامعه و خانواده

تخلیه فوری ملک و شرایط آن چیست؟

تخلیه فوری ملک به معنای خروج فوری اشخاص از محل اقامت یا ملک است و ممکن است به دلایل مختلفی…
دکمه بازگشت به بالا