حوادث و رویدادکسب و کار دنیای 77

جدول نرخ دیه اعضای بدن در سال ۱۴۰۰

نرخ دیه چگونه محاسبه می‌شود؟

مبلغ دیه کامل یک انسان، برابر است با نرخ به روز ۱۰۰ شتر سالم و بدون عیب که خیلی هم لاغر نباشند. لازم به ذکر است دیه در زمان پرداخت آن محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال اگر جنایت در سال ۹۸ واقع شده باشد، ولی دیه در سال ۱۴۰۲ پرداخت شود، مبلغ دیه بر اساس نرخ دیه ۱۴۰۲ محاسبه می‌شود. از طرف دیگر در بعضی موارد و برای برخی از صدمات، دیه ‌ای در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است. به همین دلیل در هنگام بروز چنین مواردی، دادگاه مطابق گواهی پزشکی قانونی و براساس تشخیص خود و بیمه زندگی فرد، مبلغی را به عنوان اعلام می‌کند که فرد خاطی موظف به پرداخت آن است.

ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ارش را اینچنین تعریف می‌کند: ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعئین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

دیه تصادف | دیه دندان

جدول دیه در سال ۱۴۰۲

به طور کل دیه اعضای بدن، هر ساله توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود. در جدول زیر و مبلغ آن در سال ۱۴۰۲ آورده شده است:

نوع دیهمبلغ در سال ۱۴۰۲
دیه کامل در ماه های غیر حرام۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه کامل در ماه های حرام۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام یابد۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی نازک نی و درشت نی استخوان پا هر کدام۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی ترقوه۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه زخم شدگی در حد حارصه۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
دیه زخم شدگی در حد دامیه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
های پیشین که کامل ساقط شوند۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه دندان‌ های پشتی که کامل ساقط شوند۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
دیه یک دست۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه یک پا۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی دنده‌های محیط بر قلب۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه خرد شدگی استخوان مطلوب التیام یافته۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

توجه: برخی از مقادیر مندرج در این جدول، ممکن است با ابلاغیه جدید قوه قضاییه، با تغییراتی مواجه شوند. در صورت اعلام نرخ قطعی دیه ۱۴۰۲ و جدول اصلی آن، این ارقام، بلافاصله به روز رسانی خواهند شد.

حال برای فهم بهتر جدول فوق، به توضیح برخی از اصطلاحات به کار رفته در آن می‌پردازیم. در فقه از جراحت‌هاى پدید آمده در سر و صورت «شِجاج» و در غیر سر و صورت «جرح» تعبیر مى‌گردد.

شجاج خود بر هشت قسم است که در اینجا تنها به سه قسم آن اشاره میکنیم:

  • حارصه: خراشیدگى پوست بدون جریان خون
  • هاشمه: آنچه موجب شکستگی استخوان گردد، هرچند با جراحت همراه نباشد
  • دامیه: زخمى که کمى در گوشت نفوذ کرده و خون جارى شده است (در این صورت باید پرداخت شود)

دیه‌های مربوط به حارصه

حارصه سر و صورت: جراحت حارصه چنان‌چه بر روی سر یا صورت ایجاد شود، دیه آن یک‌صدم یا یا یک شتر خواهد بود.

حارصه بدن: جراحت حارصه چنان‌چه بر روی بدن  ایجاد شود، دیه آن نیم‌صدم  یا خواهد بود.

حارصه دست و پا: جراحت حارصه چنانچه بر روی هر یک از دست‌ها یا پاها ایجاد شود، دیه آن نیم‌صدم  یا نیم‌درصد دیه کامل خواهد بود.

حارصه هر بند انگشت (به جز انگشت شست): جراحت حارصه چنان‌چه در هر یک از بندهای انگشتان دست و یا پا ایجاد شود به غیر از انگشت شست، یک‌صدم از یک‌سوم از یک‌دهم دیه کامل خواهد بود.

حارصه هر بند انگشت شست دست یا پا: جراحت حارصه چنانچه در هر یک از بندهای انگشتان شست دست یا پا ایجاد شود، یک صدم از یک دوم از یک دهم دیه کامل خواهد بود.

حارصه گردن: جراحت حارصه جنانچه بر روی گردن ایجاد شود، دیه آن نیم صدم دیه کامل یا نیم درصد دیه کامل خواهد بود.

به طور کلی در مورد جراحت حارصه که در عضوی از اعضای بدن (غیر سر و صورت) واقع شده باشد، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به نسبت یک‌صدم از دیه آن عضو تعیین می‌شود، و چنانچه آن عضو دیه معین نداشته باشد، برای آن ارش تعیین می‌شود .

به عنوان مثال چنانچه حارصه بروی دست واقع شده باشد، دیه آن به روش یک‌صدم از نصف دیه کامل محاسبه می‌‎شودکه میزان دیه آن، معادل نیم‌درصد یا نیم‌صدم دیه کامل خواهد شد یا به طور مثال برای هر انگشت معادل یک دهم دیه کامل محاسبه می ود.

انواع دیه

بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه را می‌توان به چند دسته زیر تقسیم کرد:

دیه قتل: دیه قتل مطابق یک بوده که مبلغ آن هر ساله توسط قوه قضائیه اعلام می‌شود.

دیه منافع اعضا: در صورتی که فرد مجرم، اعمالی انجام دهد که دیگری حواس خود را از دست بدهد، فرد خاطی باید دیه منافع آن عضو را پرداخت نماید. به طور مثال توانایی شنیدن مختل شده اما به خود گوش آسیبی وارد نشود. این نوع دیه شامل مواردی چون دیه بینایی، دیه شنوایی، دیه عقل، دیه بویایی و دیه صوت و گویایی است.

دیه جراحت: در صورتی که فردی مرتکب جنایتی شده که طرف مقابل با جراحت روبرو گردد، باید دیه جراحت بپردازد که تعیین مبلغ آن بر اساس میزان جراحت و به تشخیص پزشکی قانونی صورت می‌گیرد. مانند ، زخم، تورم و …

دیه اعضای بدن: در صورتی که از عضوی تنها یک عدد در بدن انسان وجود داشته باشد و فرد مجرم، آن عضو در بدن فردی دیگر را از بین ببرد، باید یک دیه کامل بپردازد. اما اگر از آن عضو، دو عدد وجود داشته باشد، از بین بردن یکی از آن دو، مجازات پرداخت نصف دیه کامل را به همراه خواهد داشت و اگر هر دو عضو از میان بروند، مبلغ دیه برابر با دیه کامل انسان محاسبه خواهد شد. در این حالت، ست و یا گوش فرقی با هم ندارند و در صورت از بین رفتن یا دو عضو میزان دیه تعین می شود.

تفاوت دیه مرد و زن در قانون مجازات اسلامی

مطابق مواد ۵۶۰ و ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که آسیب و صدماتی منجر به نقص عضو و زوال منافع گردد، میزان « نصف دیه مرد» محاسبه می‌شود. البته باید گفت تامین تفاوت دیه زن و مرد، مطابق ماده ۵۵۱ مجازات اسلامی، در کلیه جرایم بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.

در شرایطی که جهت آسیب وارده، ارش پرداخت شده یا صدمه از نوع جراحات منتهی به زوال منافع یا نقص عضو نشده باشد، تفاوتی میان زن و مرد نیست و دیه و ارش، حتی در صورتی که بیش از ثلث (یک سوم) باشد، نصف نخواهد شد و با دیه مرد مساوی است. از طرف دیگر، مطابق قانون در تمامی خسارات وارده بر شخص ثالث (نفر سوم) که از طریق حوادث رانندگی ایجاد و دیه توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود، هیچ تفاوتی میان زن و مرد نبوده و هر دو جنس، از دیه کامل برخوردار خواهند شد.

دیه در ماه های حرام

مطابق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، دیه کامل، هر ساله در مقررات شرع تعیین می‌گردد. همچنین بر اساس ماده ۵۵۵ اگر رفتار مرتکب و فوت مضروب، هر دو در ماه‌های حرام انجام گیرد یا در محدوده حرم مکه واقع شود، خواه عمل به صورت عمد باشد و خواه غیر عمد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز به آن اضافه شده و فرد خاطی ملزم به پرداخت می‌گردد. بر همین اساس، در نرخ دیه سال ۱۴۰۲  آخرین مبلغ دیه کامل انسان در ماه‌ های حرام ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان محاسبه شده است. ماه‌های حرام عبارتند از:

مطابق تبصره همین ماده، معیار آغاز و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است.  یعنی ماه رجب از مغرب شرعی روز آخر ماه جمادی الثانی آغاز و با مغرب آخرین روز ماه رجب پایان می‌یابد. لازم به تاکید است که تغلیظ دیه(افزایش یک سومی یا ۳۰ درصدی دیه) در ماه های حرام، تنها مربوط به قتل و منجر شدن به فوت مضروب است و جراحات و نقص عضو و غیره مشمول این قاعده نمیشوند

آیا می توان دیه را قسط بندی کرد؟

تقسیط دیه در دادگاه طبق قانونT فقط در صورت توافق و رضایت طرفهای دعوی امکان پذیر است. در این مواقع، قاضی برای قسط بندی دیه درصدی مشخص از مبلغ کل دیه را برای hقساط آن و با توجه به سال پرداختی، در نظر می‌گیرد تا دچار اشتباه نشود. همچنین ادعای اعسار (عدم توانائی مالی) نیز میتواند دلیل دیگری برای تقسیط دیه باشد. بدین ترتیب که معسر(شخص ناتوان در پرداخت مبلغ) ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، تمام مدارک مبتنی بر میزان دارائی و موجودی وجوه وی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خود را مستنداً تقدیم دادگاه نماید. پس از ثبت دادخواست اعسار و برای جلوگیری از بازداشت نشدن شخص محکوم، کفیل یا وثیقه معتبر به میزان مبلغ مشخص شده توسط دادگاه به تشخیص دادگاه ضروری خواهد بود، مگر آنکه شخص متضرر با رضایت خود و بدون دریافت تامین با آزادی او موافقت نماید.

نحوه اعتراض به پزشکی قانونی

نظریه‌های پزشکی قانونی، نظریه‌هایی کارشناسانه به حساب می‌آیند که می‌توان مانند نظر کارشناسان رسمی دادگستری، به آن‌ها اعتراض داشت. چنین مسئله‌ای به این معنا بوده که ممکن است در نظریه کارشناسان پزشکی قانونی، تمامی خسارات وارده اعم از جراحات، آسیب‌ها و… به صورت کامل ذکر نشده باشند یا به هر دلیلی، در نظریه پزشکی قانونی ابهامات، ایرادات و مشکلات متعدد دیده شود.

در این شرایط نیاز است تا در زمان قانونی، نسبت به آن اعتراض صورت بگیرد یا توسط یکی از طرفین، تقاضای دریافت توضیح، ارائه شود. از زمان اعلام رای کمیسیون پزشکی، طرفین به مدت یک هفته زمان اعتراض دارند و پس از اتمام این زمان حق اعتراض از آنها سلب می‌گردد. در این زمان و هنگام اعلام اعتراض، فرد معترض وظیفه دارد هزینه‌های کمیسیون پزشکی را پرداخت کند که این مبلغ مطابق با تعرفه تعیین شده از جانب پزشکی قانونی است.

اگر پس از اعلام اعتراض و بررسی‌های مجدد، پزشک مقصر شناخته شود، این امکان برای فرد معترض وجود دارد که خسارات و ضرر و زیان‌های وارده از جمله هزینه‌های پرداختی بابت کمیسیون پزشکی را مطالبه کند.

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت و یا حادثه به ترتیب زیر است (مگر اینکه به نحو دیگری تراضی (توافق) شده باشد)

در جرائم عمدی موجب دیه مانند ضرب و جرح عمدی، مهلت پرداخت دیه ظرف مدت یک سال قمری است.

در جرائم شبه عمد مانند تصادف جرحی یا فوتی، حوادث ناشی از کار و قصور پزشکی و … مهلت پرداخت دیه  ظرف مدت دو سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال نصف آن را پرداخت نماید،

در جرائم خطای محض مانند جرح و آسیبی که به وسیله صغیر انجام شده باشد، مهلت پرداخت دیه، ظرف مدت سه سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال یک سوم دیه را پرداخت نماید.

هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام و یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده) مکلف به قبول آن است.

در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هریک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه به یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود اما مهلت پرداخت دیه مشخص نگردد، دیه باید ظرف مدت یک سال از حینمطابق با قانون هر ساله موظف است تا نرخ دیه را با توجه به شرایط اقتصادی روز کشور اعلام کند و برهمین اساس سخنگوی دستگاه قضا در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۹ نرخ دیه در سال ۱۴۰۰ در ماه غیر حرام را ۴۸۰ میلیون تومان اعلام کرد.

اما نرخ دیه به صورت کل و جزء، قیمت های متعددی دارد و در هر سانحه ای که منجر به پرداخت دیه شود باید مقادیر مختلفی از دیه پرداخته شود.

در اینجا نرخ دیه به صورت کل و جزء حسب اعلام قوه قضاییه در سال ۱۴۰۰ را بیان می‌کنیم.

۱- نرخ دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲- نرخ دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب) ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳- یک دینار شرعی۴۸۰,۰۰۰ تومان

۴- یک درهم شرعی ۴۸,۰۰۰ تومان

۵- یک نفر شتر ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

نکته: مبلغ همگی به تومان است

ردیفجزئیات نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۰نرخ دیه
۱یک ده هزارم دیه کامل سال ۱۴۰۰۴۸,۰۰۰
۲یک هزارم دیه کامل سال ۱۴۰۰۴۸۰,۰۰۰
۳یکصدم دیه کامل (یک درصد) سال ۱۴۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰
۴نیم صدم دیه کامل (نیم درصد) سال ۱۴۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰
۵یک دهم درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰۴۸۰,۰۰۰
۶دو دهم درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰۹۶۰,۰۰۰
۷سه دهم درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰۱,۴۴۰,۰۰۰
۸چهار دهم درصد دیه کامل در سال ۱۴۰۰۱,۹۲۰,۰۰۰
۹پنج دهم درصد دیه کامل در سال ۱۴۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۰شش دهم در صد دیه کامل سال ۱۴۰۰۲,۸۸۰,۰۰۰
۱۱هفت دهم در صد دیه کامل سال ۱۴۰۰۳,۳۶۰,۰۰۰
۱۲هشت دهم در صد دیه کامل سال ۱۴۰۰۳,۸۴۰,۰۰۰
۱۳نه دهم در صد دیه کامل سال ۱۴۰۰۴,۳۲۰,۰۰۰
۱۴یک در صد دیه کامل سال ۱۴۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰
۱۵یک ویک دهم در صد دیه کامل در سال ۱۴۰۰۵,۲۸۰,۰۰۰
۱۶یک ودو دهم در صد دیه کامل سال ۱۴۰۰۵,۷۶۰,۰۰۰
۱۷یک وسه دهم در صد دیه کامل سال ۱۴۰۰۶,۲۴۰,۰۰۰
۱۸یک وچهار دهم در صد دیه کامل در سال ۱۴۰۰۶,۷۲۰,۰۰۰
۱۹یک وپنج دهم در صد دیه کامل سال ۱۴۰۰۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۰یک وشش دهم در صد دیه کامل سال ۱۴۰۰۷,۶۸۰,۰۰۰
۲۱یک وهفت دهم در صد دیه کامل سال ۱۴۰۰۸,۱۶۰,۰۰۰
۲۲یک وهشت دهم در صد دیه کامل سال ۱۴۰۰۸,۶۴۰,۰۰۰
۲۳یک ونه دهم در صد دیه کامل سال ۱۴۰۰۹,۱۲۰,۰۰۰
۲۴دو در صد دیه کامل در سال ۱۴۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰
۲۵دونیم درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۶سه درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۷سه ونیم درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۸چهار درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۲۹چهارونیم درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰۲۱,۶۰۰,۰۰۰
۳۰پنج درصد دیه کامل در سال ۱۴۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱پنج ونیم درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۳۲شش درصد دیه کامل در سال ۱۴۰۰۲۸,۸۰۰,۰۰۰
۳۳شش ونیم درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰۳۱,۲۰۰,۰۰۰
۳۴هفت درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰۳۳,۶۰۰,۰۰۰
۳۵هفت ونیم درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۶هشت درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰۳۸,۴۰۰,۰۰۰
۳۷هشت ونیم درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰۴۰,۸۰۰,۰۰۰
۳۸نه درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰۴۳,۲۰۰,۰۰۰
۳۹نه ونیم درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰۴۵,۶۰۰,۰۰۰
۴۰ده درصد دیه کامل سال ۱۴۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۱نصف (یک دوم) دیه کامل سال ۱۴۰۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ثلث دیه کامل (یک سوم) دیه کامل در سال ۱۴۰۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ربع (یک چهارم) دیه کامل سال ۱۴۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴خمس (یک پنجم) دیه کامل سال ۱۴۰۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۵چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل سال ۱۴۰۰۷۹,۸۰۰,۰۰۰
۴۶چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل سال ۱۴۰۰۳۸,۴۰۰,۰۰۰
۴۷یک پنجم از یک دهم دیه کامل سال ۱۴۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰
۴۸یک دوم از یک دهم دیه کامل سال ۱۴۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۹حارصه (یک شتر) در سال ۱۴۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰
۵۰دامیه (دوشتر) در سال ۱۴۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰
۵۱متلاحمه (سه شتر) در سال ۱۴۰۰۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۵۲سمحاق (چهار شتر) در سال ۱۴۰۰۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۵۳موضعه (پنج شتر) در سال ۱۴۰۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۴هاشمه (ده شتر) در سال ۱۴۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۵منقله (پانزده شتر) در سال ۱۴۰۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۶ماء مومه (سی وسه شتر) در سال ۱۴۰۰۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰
۵۷جائفه (ثلث دیه کامل) در سال ۱۴۰۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۸دامغه (ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد) در سال ۱۴۰۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار درسال ۱۴۰۰۲,۸۸۰,۰۰۰
۶۰کبود شدن صورت (سه دینار) در سال ۱۴۰۰۱,۴۴۰,۰۰۰
۶۱سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار) در سال ۱۴۰۰۱,۴۴۰,۰۰۰
۶۲سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار) در سال ۱۴۰۰۱۲۰,۰۰۰
۶۳دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار) در سال ۱۴۰۰۹,۶۰۰,۰۰۰
۶۴دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار) در سال ۱۴۰۰۱۹,۲۰۰,۰۰۰
۶۵دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده و هنوز روح درآن پیدا نشده است، فرقی بین پسر ودختر نیست، (یکصد دینار) در سال ۱۴۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۶دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است (هشتاد دینار) در سال ۱۴۰۰۳۸,۴۰۰,۰۰۰
۶۷دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد) دیه کامل در سال ۱۴۰۰۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان در سال ۱۴۰۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل) در سال ۱۴۰۰۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار) در سال ۱۴۰۰۲۸,۸۰۰,۰۰۰

دکمه بازگشت به بالا