عمومی

۵۱ هزار نفر از افراد کرونا مثبت نقض قرنطینه کردند

۵۱ هزار نفر از افراد کرونا مثبت نقض قرنطینه کردند

براساس پایگاه داده دنیای 77 ،
در برنامه تیتر امشب ، ایرز حریرچی می گوید که در حال حاضر حدود 60٪ از مردم روش های بهداشتی را دنبال می کنند اما سطح مطلوب ما 90٪ است.

وی افزود: متأسفانه نظارت کافی در بدنه میانی اجرایی تا سطح پایین وجود ندارد که بخشی از آن مربوط به عدم آمادگی زیرساختی کشور است.

معاون وزیر بهداشت از مترو به عنوان مهمترین مکان برای عفونت ویروس کرونا نام برد و خاطرنشان کرد: در روزهای بسیار تنها مترو پایتخت حدود 200 هزار مسافر را جابجا می کند در حالی که در روزهای قرمز تاج این تعداد به حدود 700 هزار مسافر می رسد.

وی ادامه داد: یکی از کشورهای آسیایی که درگیر جنجال کرونا است با مشکل مترو روبرو است و آنها هر روز ظرفیت قطارهای مسافری را سه برابر می کنند.

حریرچی با انتقاد از رفتار برخی از شهروندان در نقض حجاب گفت: متأسفانه 51000 پزشک قانونی شهرشان را چند مایل دورتر از این مشکل ترک کرده اند و در 21 آوریل٪ مردم این تخلف را کردند ، بنابراین اگر شرکت حمل کننده و ما می توانیم بمانیم خارج از جامعه به مدت 14 روز برای ، زنجیره عفونت ویروس قطع شده است.

وی افزود: در جلسه دیروز کمیته تأمین اجتماعی وزارت کشور ، بخشنامه ها به طور کامل بررسی شد و تصمیم بر این شد که وزارت بهداشت موارد تخلف را اعلام کند و پلیس آنها را تحت نظر داشته و قانون را اجرا کند.

در حالی که در طرح قبلی 200 هزار تومان جریمه برای متخلفان در نظر گرفته شده بود ، برخی افراد این ممنوعیت را رعایت نكردند ، معاون وزیر بهداشت گفت: بر این اساس مشخص شد كه این مبلغ قابل پیشگیری نیست.

وی افزود: با این وجود ما در تعیین جریمه ها قدرت اقتصادی مردم را در نظر گرفته ایم و هدف ما این است که مردم را بدون مجازات در خانه نگه داریم.

معاون وزیر بهداشت اعلام کرد: مراکزی که در فضای مجازی برای واکسیناسیون اعلام می شود جعلی است.

دکمه بازگشت به بالا