جامعه و خانواده

یک هفته بدون مرگ کرونایی در ۴ استان ایران + جزییات

در یکصد و سیزدهمین هفته اپیدمی کووید 19 در کشور، چهار استان کشور یک هفته بدون مرگ کرون را تجربه کرده اند و در هفته های اخیر تعداد مرگ و میر مثبت ناشی از این بیماری در 23 استان دیگر کاهش یافته است.

به گزارش دنیای 77، فورواردین بررسی هفتگی وضعیت کنونی کرونا در کشور در هفته چهارم سال 1401 مصادف با یکصد و سیزدهمین هفته اپیدمی نشان می دهد که چهار استان ایلام، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر آخرین بار سپری کردند. هفته های بدون مرگ کرونا. همچنین طبق اعلام وزارت بهداشت در هفته های اخیر شاهد افزایش تعداد بیماران بستری در استانی از کشور به نام استان سمنان بوده ایم. همچنین در هفته‌های اخیر تعداد موارد مثبت فوتی در ۲۳ استان کشور کاهش یافته است.

همزمان در یکصد و سیزدهمین هفته اپیدمی کرونا در کشور، تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده ۱۲ هزار و ۱۱۰ نفر، تعداد بستری‌های جدید ۲۰۹۰ نفر و فوت‌های جدید ۲۰۴ نفر بود.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

فورواردین تا پایان هفته چهارم سال 1401 اپیدمی ها را در تمام استان های کشور بررسی کرد.

تهران

در استان تهران تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته گذشته ۷۷۴ نفر، تعداد بستری‌های جدید ۴۱۴ نفر و فوت‌های جدید ۵۱ نفر بود.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

همچنین در استان تهران نیز در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کاهش یافته است. میزان پذیرش در بیمارستان و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

خراسان شمالی

در هفته های اخیر، میزان بستری شدن و مرگ و میر در استان کاهش یافته است. تعداد بستری ها و فوتی ها در بیمارستان های استان بالاتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

یزد

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان کاهش یافته است. تعداد بستری ها و فوتی ها در بیمارستان های استان بالاتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

لرستان

تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کاهش یافته است. تعداد بستری های بیمارستانی بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

خراسان جنوبی

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان کاهش یافته است. تعداد بستری ها و فوتی ها در بیمارستان های استان بالاتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

مرکزی

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان کاهش یافته است. تعداد بستری های بیمارستانی بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

عیلام

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان کاهش یافته است. تعداد بستری‌های بیمارستانی بالاتر از میانگین کشوری بوده و میزان مرگ و میر در استان در این هفته صفر بوده است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

سمنان

پذیرش در بیمارستان ها افزایش و تعداد فوتی ها در استان کاهش یافته است. تعداد مراجعین به بیمارستان ها از میانگین کشوری فراتر رفته و مرگ و میر در استان در هفته جاری صفر بوده است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

کرمان

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان کاهش یافته است. تعداد بستری‌های بیمارستانی بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

گیلان

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان کاهش یافته است. تعداد بستری ها و فوتی ها در بیمارستان های استان بالاتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

چهارمحال و بختیاری

تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کاهش یافته است. تعداد بستری های بیمارستانی بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

کهگیلایه و بویراحمد

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان کاهش یافته است. تعداد بستری های بیمارستانی در کشور صفر و مرگ و میر در این هفته صفر بود.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

آذربایجان شرقی

در هفته‌های اخیر، تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان رو به کاهش بوده است. تعداد بستری های بیمارستانی بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

همدان

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان کاهش یافته است. میانگین پذیرش در بیمارستان ها و میزان مرگ و میر در کشور کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

آذربایجان غربی

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان کاهش یافته است. تعداد بستری های بیمارستانی بالاتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر استانی بالاتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

کرمانشاه

در هفته های اخیر تعداد پذیرش در بیمارستان ها کاهش یافته و تعداد فوتی ها در استان افزایش یافته است. میانگین تعداد بستری ها و فوتی های بیمارستانی در استان از میانگین کشوری فراتر رفته است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

فارس

در هفته های اخیر، تعداد بستری ها و فوتی ها در بیمارستان های استان ثابت مانده است. میزان بستری شدن در بیمارستان ها کمتر از میانگین کشوری است و میزان مرگ و میر در استان میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

خراسان رجوی

پذیرش و مرگ و میر در بیمارستان ها در این استان کاهش یافته است. تعداد بستری ها و مرگ و میرهای استان در کشور متوسط ​​است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

مازندران

در هفته‌های اخیر تعداد پذیرش‌های بیمارستانی کاهش یافته و میزان مرگ و میر در استان ثابت مانده است. میزان بستری در بیمارستان در کشور متوسط ​​و میزان مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

مردم

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان کاهش یافته است. تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

بوشهر

تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کاهش یافته است. تعداد بستری ها کمتر از میانگین کشوری بوده و میزان مرگ و میر در استان در این هفته صفر بوده است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

خوزستان

در هفته جاری تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. پذیرش در بیمارستان ها کمتر از میانگین کشوری است و میزان مرگ و میر در استان متوسط ​​است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

کازوئین

در این هفته تعداد پذیرش در بیمارستان ها تثبیت شده و تعداد فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

هرمزگان

در هفته های اخیر، پذیرش در بیمارستان ها کاهش یافته و تعداد فوتی ها در استان اندکی افزایش یافته است. میزان بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

اصفهان

در این هفته تعداد پذیرش در بیمارستان ها کاهش و تعداد فوتی ها در استان افزایش یافته است. پذیرش در بیمارستان ها کمتر از میانگین کشوری است و میزان مرگ و میر در استان متوسط ​​است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

گلستان

تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کاهش یافته است. تعداد بستری های بیمارستانی کمتر از میانگین کشوری و میزان مرگ و میر در استان میانگین کشوری بوده است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

اردبیل

در هفته های اخیر، پذیرش در بیمارستان ها در این استان کاهش یافته و مرگ و میرها ثابت مانده است. میزان بروز استان کمتر از میانگین کشوری است و میزان مرگ و میر نیز میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

البرز

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان کاهش یافته است. تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

جانجان

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان کاهش یافته است. تعداد بستری ها و فوتی ها در این استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

کردستان

در هفته های اخیر، پذیرش در بیمارستان ها کاهش یافته و تعداد فوتی ها در استان اندکی افزایش یافته است. میزان بستری و مرگ و میر در استان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

سیستان و بلوچستان

در هفته‌های اخیر تعداد بستری‌ها و فوتی‌ها در بیمارستان‌های استان کاهش یافته است. میزان مرگ و میر بیماران بستری در بیمارستان کمتر از میانگین کشوری است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

به گزارش دنیای 77، براساس اعلام وزارت بهداشت، هفته گذشته شاهد افزایش تعداد بیماران بستری به دلیل بیماری عروق کرونا در «یک» استان بودیم. همچنین در هفته های اخیر تعداد موارد مثبت فوتی در 23 استان کشور کاهش یافته است.

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

یک هفته بدون فوت کرونا در 4 استان ایران + جزئیات

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا