حوادث و رویداد

یک استاد دانشگاه: اعتبار مالیاتی خام‌ فروش‌ها را به سمت تحقیق و توسعه سوق می‌دهد

یک استاد دانشگاه: اعتبار مالیاتی خام‌ فروش‌ها را به سمت تحقیق و توسعه سوق می‌دهد

بغزیان کارشناس اقتصادی: صنایع مختلف به جای وابستگی به انرژی ارزان و تلاش برای استفاده از رانت باید به سمت تقویت بخش تحقیق و توسعه ی خودشان بروند و با استفاده از فناوری های نوین و تولید محصولات با ارزش افزوده ی بالا به سود برسند. اعتبار مالیاتی یکی از ابزارهایی است که می توان از آن به عنوان یک مشوق در راستای گسترش تحقیق و توسعه در صنایع استفاده کرد. این روش هدفمندی بیشتری نسبت به معافیت مالیاتی دارد و میزان اصابت آن به هدف بیشتر است. زیرا فقط آن دسته از هزینه های صنایع که در زمینه ی تحقیق و توسعه است، به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می شود.
دکمه بازگشت به بالا