عمومی

گلدسته‌های مسجد یزد و خانم‌های بخت بسته!

یک بار در صحن مسجد با اصغر آقا کوچکترین خادم مسجد صحبت کردیم. یزدی قطوری بر زبان آورد و ارتفاع و ارتفاع مسجد را با تأکید بر «ق» مشخص کرد. پس از گفتگوی مختصری در مورد وضعیت عمومی مسجد، احساس نزدیکی به ما کرد. مخصوصاً وقتی متوجه شد که محمد آقا پسر آقای صدوقی امام جمعه یزد که خواهرزاده خاتمی هم بود با ماست.

اصغر آقا تعریف می‌کند که یکی از مشکلات زمان‌بر ما، ملاقات مداوم با زنانی است که او آنها را بدبخت می‌داند. وی گفت: گلدسته های این مسجد 56 متر طول و 146 پله است. در این ناحیه معروف است که اگر زن بختی در شب جمعه این 147 قدم را برود و در طول راه 41 مهره را به صورت مرحله ای بشکند و بر روی آن سوره یاسین بخواند و همچنین بخشی از شعری که به این کار اختصاص دارد و زمانی که همه زنان می آیند، آن را نگه می دارند، قطعاً این یک برکت خواهد بود.

خوشحال بود که محرم و صفر است و در این دو ماه زنان محل برای صعود به قله گلدسته به مسجد نمی آیند.
باورش برایمان سخت بود اما اصغر آقا که از کودکی در مسجد بزرگ شده و چند سالی است در مسجد خدمت می کند، یکی از سخت ترین و زمان برترین کارهای ما را جمع آوری گردوی شکسته می گوید. پله های گلدسته

یکی از مسجد جامع یزد دارای پلکانی به سمت عقب و دیگری که توسط استاد محمد کدوک پس از گلدسته اول ساخته شده است، دارای دو مسیر مجزا به سمت عقب است.
این سنت‌های محلی در سراسر ایران نیز افسانه‌هایی هستند که می‌توانند بخش مهمی از پژوهش در حوزه جامعه‌شناسی ایران باشند.

عکاس: امیرحسین شعبانیان

گلدسته مسجد یجد و زنان بخت!

دکمه بازگشت به بالا