جامعه و خانواده

کمترین آمار واکسیناسیون کرونا در سنین ۵ تا ۱۲ / شرایط تزریق دُز چهارم

کمترین آمار واکسیناسیون کرونا در سنین ۵ تا ۱۲ / شرایط تزریق دُز چهارم

رئیس اداره واکسن بیماری های قابل پیشگیری وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت واکسیناسیون عروق کرونا در کشور گفت: می توان بعدا تزریق کرد.

دکتر در گفت وگو با دنیای 77، محسن زهرایی وی در خصوص روند ایمن سازی کشوری گفت: بالای 12 سال حدود 91.3 درصد کشور اولین واکسن و 83.1 درصد واکسن دوم را دریافت کردند. گروه سنی 12 تا 18 سال نیز واکسن را به خوبی دریافت کردند، اما گروه سنی 5 تا 12 سال کمترین فعالیت را داشتند و 23.9 درصد نوبت اول و 11 درصد نوبت دوم را دریافت کردند.

وی درباره آمار کلی واکسیناسیون برای تمامی سنین در کشور گفت: 7.5 درصد دوز اول و 8.4 درصد دوز دوم دریافت کردند.

وی افزود: مطالعات گسترده بین المللی نشان داده است که با ظهور سویه دلتا و سویه آمیکرون، دو دوز واکسن به تنهایی برای جلوگیری از بستری شدن آمیکرون کافی نیست و نیاز به یک تزریق دارد، نوبت سوم. نشان داده شده است که اگر دو دوز واکسن دلتا ویو بتواند تا 85 درصد از بستری شدن در بیمارستان جلوگیری کند، اثربخشی دو دوز واکسن در سویه آمیکرون را می توان تا 50 درصد کاهش داد. اما اگر افراد برای بار سوم تزریق کنند، اثربخشی دوباره به 6 درصد افزایش می یابد.

زهرایی ادامه داد: با توجه به اینکه سویه رایج در کشور ما همچنان آمیکرون است، توصیه اصلی ما تزریق دوز سوم واکسن بین افراد واجد شرایط و واجد شرایط است.

وی در خصوص آخرین تصمیم برای تزریق نوبت سوم واکسن در سنین 12 تا 18 سالگی، تصریح کرد: در این گروه سنی به هر دلیلی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، تزریق دوز سوم واکسن توصیه می شود. این افراد می توانند از پزشک خود نامه ای در مورد ضعف سیستم ایمنی دریافت کنند و واکسینه شوند. حتی اگر قبلاً در مرکز بهداشت مربوطه پرونده داشته باشند، مشخص هستند و اگر واجد شرایط باشند، می توانند دوز سوم دریافت کنند.

وی افزود: در مورد نوبت چهارم نیز همین امر صادق است و در حال حاضر تمامی افراد بالای 18 سال که دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند، افراد بالای 80 سال و بهورزان با اولویت پرسنل بیمارستان می توانند نوبت چهارم را مصرف کنند. قدرت تغییر.” سوم، تزریق واکسن را انجام دهید.

رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت تاکید کرد: هنوز شواهد کافی مبنی بر تزریق دوز چهارم به جمعیت عمومی وجود ندارد، اما در حال رصد وضعیت هستیم و در صورت اتخاذ تصمیم جدید اطلاع رسانی خواهیم کرد. “

وی در پایان گفت: در شرایط فعلی ذخیره واکسن ما کافی است و طبیعتا ماه هاست که واکسن وارد نمی شود. آخرین محموله واکسن های وارداتی در آبان 1400 انجام شد و به جز موارد محدودی که واکسن آسترازنکا به صورت کمک هزینه وارد شد که استفاده از آن برای کسانی که مایل به سفر بین المللی هستند محدود است، ما چیز دیگری وارد نکردیم. .

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا