استانی

کتاب مدیریت کیفیت زندگی به چاپ انبوه رسید

به گزارش خبرگزاری بارنا از تهران؛ فهیمه صدیقی در نشست علمی میزگرد مدیریت کیفیت زندگی گفت: کتاب فوق درباره نقش دکتر محمدعلی پورموسوی است که چگونه می توانیم انسان های بهتری شویم.

صدیقی افزود: این کتاب سیر یک انسان است، تعادلی تکاملی و نه تنها آگاهانه، بلکه حاصل ده سال تجربه در مطالعه خداآگاهانه و رفتار روانی و بین فردی است. به دنبال راهی برای شکوفایی

همچنین؛ دکتر گربان محمد پورگج محقق و نویسنده همکار کتاب می گوید: کیفیت زندگی ساختاری چند بعدی است که شامل حقوقی، روانی، اقتصادی و اجتماعی میتونه باشه. نشان دهنده امروزه توسعه اقتصادی، رشد، توسعه و تعالی جامعه مدیریت کیفیت زندگی است. مدیریت کیفیت زندگی امروزه مورد توجه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی است و بین محققین، آینده پژوهان و برنامه ریزان توسعه بر لزوم مطالعه و مدیریت کیفیت زندگی توافق کلی وجود دارد.

چیز بدی نیست؛ تحقق پیام اخیر یک وظیفه علمی و مدیریتی است یونسکو (سواد به معنای توانایی تغییر است و سواد چیزی است که می تواند زندگی انسان را از آموخته ها تغییر دهد) مطالعه و نوشته شده است.

1111111

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا