عمومی

چرا ما اصولگراها این سخن رهبرانقلاب را بایکوت کردیم؟

چرا ما اصولگراها این سخن رهبرانقلاب را بایکوت کردیم؟

آخرین نمونه ای که با آن روبه رو هستیم، تعبیر «فراتقلاب» است که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی هفته گذشته خود در مجلس بیان کردند و ندیدیم رسانه ها و اصولگرایان برجسته درباره آن اظهار نظر کنند. چون البته اگر تعبیر به «فوق انقلابی» کنند، باید عواقب آن را بپذیرند. اولین پیامد این است که شنوندگان بلافاصله به دنبال نمونه های عینی در جامعه می گردند.

این یک داستان آشنا است که هر کسی می گوید: “هر وقت سرقتی در محله ما رخ می دهد، پلیس به سراغ من می آید و فکر می کند که آیا می توانند اموال سرقتی را در خانه من پیدا کنند”!
عزیزان محافظه کار هم همین مشکل را دارند و هر وقت دنبال افراد ابرانقلابی می گردی در این جریان پیدا می شوند!
تعریف رهبری در تعریف افراد فوق انقلابی کاملاً قابل انطباق است و شامل کسانی می شود که به جای خاکستر مانند کاسه داغ عمل می کنند و پس از مدتی جدا می شوند و کار خود را دنبال می کنند. نمونه های زیادی از این چهره ها در تاریخ پنجاه سال اخیر وجود دارد که فهرست کردن آنها کار سختی نیست.

بسیاری از اعضای همان جامعه «فراتقلابی» هستند که قبلاً در مرکز قدرت مستقر شده اند و برای اداره زندگی خود کافی است قدرت یا پول آنها را بپذیرند. اما تا زمانی که راه قرمز باشد، تا زمانی که آنها روی میز هستند.
جامعه «فراتقلابی» نیز درایتی خارق العاده و قابل تحسین دارد. رفتار آنها مانند دزدی است که وقتی متوجه می شود مردم به دنبال او می دوند و به او اشاره می کنند، با انگشت اشاره خود در همان جهت پیروانش به دنبال دزد می دود! در واقع او مسیر را گم کرد تا به او آسیبی نرسد.

اگر در جایی “ابر انقلابی” را دیدید، فریادزنان یک نفر را متهم به غربی، غرب زدگی و منزوی می کنند. بدانید که او به دنبال فرافکنی است و می خواهد تاریخ رسوایی خود را سرپوش بگذارد و گیج کند. وقتی او با انگشت به سمت کسی که فکر می کند غربی است نشانه می رود، اغلب (تقریبا) دروغ می گوید و تهمت می زند. در واقع به دنبال حذف فرد یا افرادی است که ماهیت آن را می شناسند و می خواهند آن را آشکار کنند. اگرچه ممکن است در موارد نادری حق با او باشد، اما ساکن ابتدا باید در صحت قول خود شک کند مگر اینکه اشتباهش ثابت شود.

ابرانقلابیون با انقلاب ایران متولد نشدند. ریشه تاریخی آنها در میان خوارج صفین و نهروان نیز یافت می شود. آنجا هم حضرت مولا را انقلابی نمی دانستند!
سوپرانقلابیون فناپذیر نیستند. تا شیطان هست، تا ریا هست، تا ریا هست، تا زمانی که استثمار هست، تا انقلاب بزرگ هست.

* چاپ شده در مجله اعتماد / 10 خرداد 1401

دکمه بازگشت به بالا