ورزش

چرا از دست عادل عصبانی می‌شوند؟

چرا از دست عادل عصبانی می‌شوند؟
فارغ از مباحث فنی درباره این گفتگو و به تصویر کشیدن چهره‌ای متفاوت از همایون شجریان، رفتار تازه عادل فردوسی‌پور در گفتگو با یکی از بهترین‌های مارکت موسیقی، به مذاق عده‌ای خوش نیامده و آن‌ها را عصبانی کرده است؛ جریانی ثابت از رسانه‌های وابسته به طیف خاص که همچنان محبوبیت چهره‌های مردمی خوشایندشان نیست و با دادن اطلاعاتی خرد و اندک و با چشم فروبستن بر واقعیت موجود، سعی در تضعیف و تقبیح کاری می‌کنند که عادل فردوسی‌پور کرده است.

دکمه بازگشت به بالا