عمومی

پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی؛ طرحی برای مقابله با تشکل‌ها و صیانت از آنها

پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی؛ طرحی برای مقابله با تشکل‌ها و صیانت از آنها

بررسی محتوای متناقض، متناقض و گیج کننده این متن نشان می دهد که این پیش نویس در اصل برای پرداختن به سازمان های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه ایجاد شده است. روح کلی متن تشدید نگرش‌های امنیتی و منفی، دقیق‌تر و چند مرحله‌ای کردن فرآیند صدور مجوز، ایجاد و فعالیت سازمان‌های غیردولتی و پیش‌بینی رویه‌های اداری پیچیده برای فعالیت‌های شهروندان است.
در واقع این پیش نویس با هدف پرداختن به فعالیت های داوطلبانه و حمایت از سازمان ها تدوین شده است.

این نگاه منفی و واپس‌گرایانه به فعالیت‌های داوطلبانه و فعالیت‌های گروه‌های غیردولتی در متن این پیش‌نویس متبلور شده است، در حالی که فرهنگ، تاریخ و آموزه‌های اخلاقی ما مملو از توصیه‌های مفیدی است که مردم را به داوطلب شدن تشویق می‌کند.

نکته مهم دیگر در مورد فعالیت های داوطلبانه، صرفه اقتصادی این فعالیت ها است. در یک نظرسنجی که در کشورهای اروپایی برای تخمین ارزش اقتصادی ساعات اختصاص داده شده به کار داوطلبانه انجام شد و با در نظر گرفتن ارزش دلار آمریکا در سال 2013 برای کار 40 ساعت در هفته و 52 هفته در سال، ارزش اقتصادی فعالیت های داوطلبانه در OECD برآورد شد. منطقه این مبلغ معادل یک تریلیون دلار آمریکا (حدود دو درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها) بود. ارزش اقتصادی داوطلبانه بیش از 117 میلیارد دلار در آلمان، 60 میلیارد دلار در انگلیس، 49 میلیارد دلار در استرالیا، 36 میلیارد دلار در کانادا و 33 میلیارد دلار در ژاپن برآورد شده است.

ضمن تسهیل و گسترش فعالیت های داوطلبانه و آنچه امروزه در گفتمان عمومی جامعه به عنوان مفهوم توسعه خیر جمعی از آن یاد می شود، برای توسعه اقتصادی – اجتماعی و ارتقای رفاه و سلامت جامعه، مهارت ها و رفاه افراد داوطلب می باشد. متأسفانه متن پیش‌نویس منتشر شده تحت عنوان قانون سازمان‌های اجتماعی با هدف رسیدگی به فعالیت‌های داوطلبانه مفید است.

دکمه بازگشت به بالا