استانی

پژوهش از ضروریات جهت توسعه کشور محسوب می شود

پژوهش از ضروریات جهت توسعه کشور محسوب می شود

دنیای 77 / سیستان و بلوچستان رئیس مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان ضمن اشاره به موفقیت پژوهشی این مرکز گفت: تحقیق و بررسی مسئله ای بسیار مهم و نیازهای توسعه ای کشور است که از اهمیت و شأن خاصی برخوردار است.

رئیس مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان ضمن اشاره به موفقیت پژوهشی این مرکز گفت: تحقیق و بررسی مسئله بسیار مهمی است و نیازهای توسعه ای کشور است که از اهمیت و عزت خاصی برخوردار است.

دکتر نارونین زاد در مراسم بزرگداشت پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی سیستان سخنرانی کرد. مطالعه خاک و الزامات شیمیایی برای استفاده از زمین ، مدیریت زمین و بهسازی زمین ، افزایش حاصلخیزی خاک ، مطالعه استفاده از زمین برای محصولات زراعی و باغی ، ارزیابی ساختار موجود گیاه و کیفیت آب ، شوری خاک ، مدیریت غرقابی و بهسازی خاک و به شما کمک می کند اطلاعات دقیق و دقیق تری در مورد سودمندی زمین بدست آورید.

برای حفظ و توسعه این حفاظت ارزشمند ژنتیکی کشاورزان در منطقه سیستان ، توزیع و انتقال 25 جوانه گابنژاد سیستانی ، برای شرکت در برنامه های اصلاح نژاد با همکاری پژوهشگاه تحقیقات اصلاح نژاد شن و ماسه و کشت گندم ، یام معرفی انواع بازار و معرفی هندوانه فیروزه ای 99 از مراحل ارزشمند مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی سیستان است و افزود: تولید بلوک های خوراک دام برای استفاده بهینه از ضایعات مزرعه برای افزایش بازده تغذیه و بهبود نرخ تبدیل و کاهش ضایعات حین تغذیه ، به ویژه. در مواجهه با باد سیستان ، اقدامات دیگر شامل فیبر غیر طبیعی در تأمین غذای حیوانات و خوراک به صورت بلوک برای افزایش بازده تغذیه و بهبود نرخ تبدیل است.

در پایان از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان تقدیر شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا