حوادث و رویداد

پرستاری از سالمند خود را به توانبخش بسپارید

پرستاری از سالمند خود را به توانبخش بسپارید
سالمندان در برخی مواقع به دلیل افزایش سن یا وجود برخی بیماری‌ها اختیاری در دفع یا ادرار پیدا می‌کنند. به همین خاطر اطرافیان و خانواده آن‌ها مجبورند آن‌ها را پوشک کنند. نگهداری از سالمند پوشکی بسیار مشکل است. چرا که آن‌ها ممکن است برخی ناراحتی‌های دیگر مانند درد‌های عضلانی نیز مواجه باشند. به همین خاطر نظافت آن‌ها و رعایت موارد بهداشتی کمی مشکل خواهد شد. یکی از خدمات حرفه‌ای موسسه توانبخش ارائه پرستار سالمند در منزل با انواع شرایط دیگر است. پرستار سالمند پوشکی می‌تواند گزینه مناسبی برای خانواده‌هایی باشد سالمندانی با این شرایط دارند.

دکمه بازگشت به بالا