حوادث و رویداد

ویدیو / شبکه‌های اجتماعی و تاثیر آن بر کودکان

ویدیو / شبکه‌های اجتماعی و تاثیر آن بر کودکان
امروزه شاهد رشد چشمگیر استفاده کاربران از فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستیم که محدودیت سنی هم ندارد و این مسئله هر روز باعث وابستگی افراد به فضای مجازی می‌شود. در شرایط امروز کودکان بدون کسب مهارت از سوی خانواده و محیط‌های آموزشی از سنینی پایین حتی پیش از ورود به مدرسه، وارد شبکه‌های اجتماعی می‌شوند که البته این حضور با آغاز تابستان افزایش می‌یابد. شخصیت شکل نگرفته و کنجکاو، بلوغ زودرس، بحران‌های هویتی، عدم شناخت کافی نسبت به افراد حاضر در این شبکه، اعتیاد به این شبکه‌ها و کاهش تعامل فیزیکی کودکان ازجمله تهدیدهای حضور ناآگاهانه در این شبکه‌ها محسوب می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا