حوادث و رویداد

ویدیو/ تحول پزشکی و دارویی با گونه‌های حیات مصنوعی

ویدیو/ تحول پزشکی و دارویی با گونه‌های حیات مصنوعی
ابداع موجوداتی با «حیات مصنوعی» از موضوعات جذاب و پرطرفدار در دنیای ادبیات علمی و تخیلی است که حیوانات جنگجو و موجودات خزنده، آشناترین تصاویر از این نوع هستند. اما نقش واقعی این «حیات مصنوعی» در زندگی ما چیست؟ پژوهشگران می‌گویند پزشکی آینده یکی از عرصه‌های درخشش حیات مصنوعی است. بیشتر ویروس‌های بیماری‌زای موجود در طبیعت دشمن طبیعی دارند، اما برخی دیگر هیچ دشمنی در طبیعت ندارند، ساخت گونه‌هایی که بتوانند دشمن این ویروس‌ها باشند، یک قدم منطقی در آینده پزشکی است. گونه‌های حیاتی که با عنوان واکسن با ویروس‌های بیماری‌زا مقابله می‌کنند، احتمالاً تا ۱۰ سال آینده در دسترس قرار می‌گیرند.

دکمه بازگشت به بالا