عمومی

همه ظرفیت‌ها برای تقویت زیرساخت‌های سینمایی استفاده می‌شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

همه ظرفیت‌ها برای تقویت زیرساخت‌های سینمایی استفاده می‌شود - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین، محمد خزایی چهارشنبه شب در بازدید از مجتمع فرهنگی دولتی بهمن بوشهر در خصوص معضل سینما اظهار داشت: سینما امروز ملی است اما نگاه ملی ندارد به طوری که همه مردم سینما را دوست دارند، مسئولان از سینما صحبت می کنند. اما سینما، سینما، هیچ نگاه ملی برای حل مشکلات مخاطب، دسترسی به بازار جهانی و اقتصاد سینما وجود ندارد.

معاون وزیر و رئیس سازمان امور سینمایی شنیدن بصری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: امروز سازمان سینمایی با 100 میلیارد تومان وام تخصیص یافته نهاد ضعیفی است که در حوزه فرهنگی فعالیت می کند.

خواجه ای اضافه کرد: تمام دنیا در حوزه سینما سرمایه گذاری می کنند زیرا معتقدند این حوزه ابزار مهم و قدرتمندی در عرصه فرهنگ و هنر است و می توان از آن برای حل و تبیین بسیاری از مشکلات از جمله دیپلماسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استفاده کرد. . مشکل

وی با بیان اینکه در حال حاضر با اجماع همه سیاستمداران دنیای سینما برای آن وقت، انرژی و اعتبار می‌گذارند، گفت: کشورهای این منطقه نیروی انسانی ندارند، سرمایه دارند اما کشور ما دارد. نه پول و نه سرمایه وجود دارد، اما نیروی انسانی وجود دارد، در این صورت باید این قابلیت از پتانسیل به واقعیت تبدیل شود و از فیلمسازان حمایت شود.

دکمه بازگشت به بالا