عمومی

هشدارها و آسیب‌های پرداخت یارانه‌های جدید

هشدارها و آسیب‌های پرداخت یارانه‌های جدید

قیمت چهار محصول شامل مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات اعلام شده و هیچکس حق افزایش قیمت را ندارد. لازم به ذکر است که تصمیم ساده ای در این زمینه گرفته شده است.
آیا به راحتی می توان پرسید که آیا امکان افزایش قیمت محصولات با تخم مرغ یا مرغ وجود دارد؟ آیا ممکن است صنایع مرتبط با این موضوع قیمت محصولات مختلف خود را افزایش ندهند؟ یا هزینه های دیگر برای تولید، حمل، حمل و نگهداری این چهار محصول به ویژه برای کسانی که به مواد اولیه نیاز دارند افزایش نخواهد یافت؟ طبیعتا قیمت آنها نیز افزایش خواهد یافت. به خصوص که اکثر آنها توسط بخش خصوصی تولید می شوند. بنابراین پرداخت یارانه و آزادسازی این نوع قیمت‌ها که فکر نمی‌کنم برعکس باشد، برای اقشار مختلف به‌ویژه برای اقشار نیازمند مشکل ایجاد می‌کند.

نکته ای که ما واقعاً باید نگران آن باشیم این است که بسیاری از این خانواده ها فرصت های شغلی کوچک خود را در گذشته حتی در دوران کرونا از دست داده اند. بنابراین فشار این شرایط خیلی بیشتر روی این تیم ها خواهد بود. اگر به تجربه قبلی این گونه پرداخت ها در کشورمان نگاهی بیندازیم، به وضوح می توان دریافت که گروه هایی که در نتیجه این افزایش قیمت بیشترین آسیب را دیده اند، گروه های نیازمند هستند.

بالاخره دولت تلاش کرد و گفت به جای 300 هزار تومان 400 هزار تومان می دهد. آیا هزینه های یک خانواده نیازمند که باید با یک لک تومان یارانه جبران شود تفاوتی دارد؟ به طور طبیعی، به عنوان یک مددکار اجتماعی و یک شهروند، به نظر من پاسخ «نه» خواهد بود. به دلیل افزایش قیمت من هم ضرر کرده ام. نکته دیگری که بسیار مهم است این است که نمی توانیم توسعه قیمت ارز را کنترل کنیم.

با توجه به رویکرد اخیر به کانال 30 هزار تنی و تورم، در چنین شرایطی نمی توان به راحتی مشکل را حل کرد. حداقل من نمی دانم کدام کارشناس این تصمیم را گرفته است؟ به عقیده نگارنده، چنین یارانه هایی فشار را بر فقرا، حتی آنهایی که تحت پوشش سازمان های کمک رسانی هستند، افزایش می دهد.

* منتشر شده در مجله آرمان ملی / شنبه 25 اردیبهشت 1401

دکمه بازگشت به بالا