حوادث و رویداد

هشدارهای پلیس به تازه‌ واردهای بازار بورس

هشدارهای پلیس به تازه‌ واردهای بازار بورس

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا و توصیههایی هشدارها را به افراد تازهوارد در بازار بورس ارائه کرد.

سردار محمدرضا در گفتوگو مقیمی با دنیای 77، پلیس امنیت درباره فعالیت اقتصادی برای تامین امنیت در این بازار سرمایهگذاری اظهار کرد: همانطور مستحضرید که پلیس امنیت با ماموریت پیشبینی اقتصادی، پیشگیری، کنترل و شناسایی و مقابله با جرائم اقتصادی کار خود را آغاز کرده است. در همین راستا نیز هر فعالیت اقتصادی که آغاز شود اینکه با هدف فعالیت ناخوشایندی پیامد آن نداشته باشد، اقدام به آسیبشناسی آن خواهیم کرد و مشکلاتی چنانچه اگر وجود داشته باشد، آن را سازمانهای مرتبط به گزارش میدهیم.

مقیمی با بیان اینکه بورس ورود نقدینگی به اتفاق خوبی است که همه آن را قبول داریم، گفت: مسالهای که باید مورد توجه قرار بگیرد که این است که تعدادی از کد سهامدارانی بورسی برایشان صادر و وارد این بازار اطلاعات شدهاند چندانی ندارند از بازار بورس و تنها برای کسب سود پا در این بازار گذاشتهاند. به همین دلیل است که هم به نام از املاک و مستغلات متولیان و بازار بورس سهام به این افراد کمک کرده و آنان را نسبت به پیش رو آگاه چالشهای کنند.

رییس پلیس امنیت ناجا اقتصادی با اشاره ورود به تعداد قابل توجهی از شهروندان به بازار بورس، گفت: با توجه به اینکه حجم زیادی از مردم در حال ورود به بورس هستند باید به آنان کمک شود. در بین این افراد، افراد غیر حرفهای در می توانید سرمایهگذاری کشور به بورس در گرایش پیدا کردهاند. قشر این باید توجه داشته باشند که نباید همه سرمایهشان را در بازار بورس بگذارند. بورس بازار نیست و زود بازده به همین دلیل آنان نباید دنبال سود سریع باشند.

مقیمی از افراد تازه وارد به بازار بورس که حتما خواست با شرکتهای مجاز و کارشناسان خبره مشورت و همکاری کنند برای اطمینان از این نیز فعالیت شرکتها از سازمان بورس اطلاعات مربوط به آنان را اخذ کنند.

وی با بیان اینکه راهکارهایی برای تامین امنیت هم بازار بورس و سرمایهگذاران ارائه شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بعضا افراد با ناباب شگرد ارائه مشاوره دسترسی به یا کد بورسی و … برای افراد تازه وارد مشکلاتی را به وجود میآورند، است به نام املاک و مستغلات شهروندان از اعتماد به چنین افرادی خودداری کنند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا همچنین نسبت به خرید سهام تیبا و در فضای مجازی نیز هشدار داد و گفت: گسترش فعالیت در فضای مجازی مجرمان میتواند موجب سوء استفاده از مردم عادی شود. خواهش مردم از ما این است که حتما از کارشناسان خبره لوازم جانبی و استفاده کرده و حتما وارد شوند با شناخت. صرفا به یک پیام یا آگهی در فضای مجازی یا پیامک نکنند اعتماد افراد تا خدای نکرده سودجو و فرصت طلب تیبا اوراق جعلی با آنان از سوء استفاده نکنند.

مقیمی در مورد اینکه آیا با پلیس در بازار بورس تخلفات برخوردی نیز داشته یا خیر گفت: ما در مرحله پیش بینی و پیشگیری هستیم و اگرچه گذشته در موضوعات مرتبط با بورس بوده اما این اقدامات مرتبط به وقایع اخیر نبوده است. در حال حاضر ما در حال انجام اقدامات پیشبینی و پیشگیرانه هستیم و امیدوارم با اقدامات انجام شده از سوی دستگاهها از تمامی این مرحله به سلامت و اقتصادی با امنیت کامل عبور کنیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا