جامعه و خانواده

نیازمند برخورد قاطع با جرایم محیط زیستی هستیم

نیازمند برخورد قاطع با جرایم محیط زیستی هستیم

یک حقوقدان گفت: با توجه به مقررات موجود در حوزه جرایم زیست محیطی نیازمند تصمیم گیری بدون ملاحظه و بر اساس قانون هستیم که می تواند پاسخگوی بسیاری از هجمه ها به محیط زیست به طور عام و فضای سبز شهری به طور خاص باشد.

رضا اسدی در گفت وگو با دنیای 77، درباره مجازات قطع درختان به ویژه درختان خیابان ولیاسر و تخریب محیط زیست، اظهار کرد: محیط زیست محیطی است که زندگی در آن جریان دارد و همه موجودات حق زندگی در آن را دارند. استفاده از این موهبت ها و عناصر به دلایلی مانند خاک، آب و هوا، باید در برابر تخریب و آلودگی مقاومت کند تا محیطی سالم برای ادامه زندگی فراهم کند.

معاون معاونت حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: قانونگذار ایران مقرراتی را برای حفظ حقوق مردم وضع کرده است که از آن جمله می توان به قانون حفاظت از محیط زیست مصوب 1353 اشاره کرد. همچنین در قانون برنامه اول توسعه راهکار ویژه ای در قالب تبصره 13 قانون برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و جبران خسارات وارد شده است. در این آیین نامه وظایف بر دوش کشیده شده است. نهادهای دولتی و مردم.

این حقوقدان گفت: همچنین در محیط شهری و به ویژه در بند حفظ و توسعه فضای سبز شهرها مصوب 1359 و اصلاحات بعدی در سال 1388 و سایر قوانین مرتبط، قانون مجازات اسلامی شامل مواد 675، 679، 680، 686، 688 و 689 به این موضوع اختصاص دارد. در رأس این احکام، اصل پنجاهم قانون اساسی است که می‌گوید: «در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط‌زیست که نسل حاضر و نسل‌های آینده باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت های اقتصادی مرتبط با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران و سایر فعالیت ها ممنوع است مجموعه مقررات مربوط بر دو بخش شامل نهادها و مردم حاکم است، بنابراین باید بررسی شود که آیا شرکت های بهره بردار وظایف مقرر قانونی را انجام داده اند یا خیر. حفظ محیط زیست یا حفظ و توسعه فضاهای سبز در محدوده شهر در صورت تخلف چه مجازاتی و تا چه حد در پی داشته است؟

اسدی افزود: آنچه مسلم است جرم انگاری نسبتا زیادی در قوانین موجود وجود دارد و از نظر مجازات و بازدارندگی صرفاً این مقررات نیاز به به روز رسانی و تطبیق با واقعیت موجود دارد. همین امر در مورد مناطق شهری و خشک شدن درختان نیز صادق است. بنابراین به نظر می رسد با توجه به منشور حقوق شهروندی و قوانین و مقررات موجود، نیازمند اصلاح و به روز رسانی قوانین خود هستیم و آنچه مهمتر به نظر می رسد افزایش سطح آموزش و ایجاد زیرساخت ها و حمایت و کمک به سازمان های مردم نهاد و غیر کمکی است. سازمان های. سازمان های دولتی که از آسیب های زیست محیطی تا حد زیادی جلوگیری می کند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: با توجه به مقررات جاری در جرایم زیست محیطی نیازمند تصمیم گیری بدون ملاحظه و بر اساس قانون هستیم که می توان از بسیاری از هجمه ها به محیط زیست به طور عام و فضای سبز شهری به طور خاص جلوگیری کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا