استانی

نقش موثر تعامل مسئولان و مردم در مدیریت منابع آب

نقش موثر تعامل مسئولان و مردم در مدیریت منابع آب

به گزارش خبرگزاری دنیای 77 کازاوین؛ قدرت الله مهدی خانی ، مدیر کل مدیریت بحران استان ، گفت: کشنده ترین و تهدید کننده ترین بحران آب در استان در سال جاری ؛ وی گفت: طبق اعلام وزارت نیرو ، متوسط ​​بارندگی در کشور در سال آبی جاری 50 درصد کاهش یافته و سهم استان کازوین 30 درصد نسبت به متوسط ​​سالانه کاهش یافته است.

وی افزود: این پدیده منجر به کاهش شدید منابع آبی استان از جمله سطح آب های زیرزمینی به ویژه در دشت ها و مخازن کازیوین در پشت سدها شده است.

مهدیخانی گفت: استراتژی های کنترل فشار آب در جلساتی که در استان برگزار شده بررسی و آزمایش شده و مشاوره دستگاه های متولی تصویب شده است.

وی ادامه داد: شدت کاهش بارندگی به قدری زیاد است که طبق پیش بینی هواشناسی در 50 سال گذشته بی سابقه خواهد بود. البته ، شواهد این خشکسالی در آوریل سال جاری نیز منتشر شد و گزارش هایی از خسارت به کشاورزی استان و به ویژه کشاورزی دیم گزارش شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان کازوین با ترویج اصلاحات مصرف گرایی ، جلوگیری از کاشت محصولات آب پایه ، کنترل استخراج از چاه ها و تأمین آب اضطراری از طریق تانکرها. از وی خواسته شده تا نوع حداکثر صرفه جویی در مصرف آب در کشاورزی و استفاده در محیط داخلی را رعایت کند و به درستی با مقامات ارتباط برقرار کرده و ارتباط برقرار کند. بحران آب را مدیریت کرده و از آن عبور کنید.

46

دکمه بازگشت به بالا