سلامت

نقش ماماها در اجرای قانونی جوانی جمعیت

نقش ماماها در اجرای قانونی جوانی جمعیت

مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی گفت: ماماها نقش بی بدیلی در اجرای قانون سلامت جمعیت جوانان و خانواده دارند.

به گزارش دنیای 77، دکتر شهلا خسروی این مطلب را در همایش ملی «تبیین نقش ماما در تحقق اهداف قانونی جوانان در جمعیت» بیان کرد و گفت: با توجه به این نقش اساسی، این قانون و برخی از مواد آن نیازمند تبیین است. جامعه مامایی کشور.

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی در ادامه گفت: جمعیت چالش جدی کشور و یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری است. نرخ پایین باروری و تمام تلاش های جامعه مامایی برای افزایش جمعیت در صورت ادامه روند فعلی بی اثر خواهد ماند. پس باید برای حل مشکل جمعیت کشور دست به دست هم دهیم.

وی با ذکر برخی از چالش های جامعه مامایی منطقه مربوط به وزارت بهداشت و برخی چالش ها با دانشگاه های علوم پزشکی کشور است، افزود: انتظار ما از مجلس و نمایندگان محترمی که پیگیر قانون هستند را داریم. بر جوانان جمعیت که همه نهادها در اجرای قانون، فرد مسئول را ارزیابی کنند. زیرا اگر وزارت بهداشت به تنهایی تلاش کند، دستورالعمل، بخشنامه و پروتکل بنویسد، اما سایر نهادها نقش لازم را نداشته باشند، آن تلاش بی نتیجه می ماند.

مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی گفت: در برخی از دانشگاه ها و استان ها با کمبود بیمارستان های سطح 2 مواجه هستیم و مادران باردار خدمات پرخطر و سطح 3 دریافت می کنند و در نتیجه سزارین ها افزایش می یابد. راه اندازی مراکز سطح 2 در این استان ها که امیدواریم با پیگیری مجلس و همکاری استانداران این موضوع حل شود.

خسروی گفت: مامایی تخصصی است که دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی برای تربیت آن تلاش زیادی می کنند. هنگامی که مهارت های مامایی در هر جایی از دست می رود، سیستم های بهداشتی آسیب می بینند.

وی در پایان تاکید کرد: جامعه مامایی همواره برای اجرای قانون تلاش کرده است. قانون جوانان جمعیت اگر به درستی اجرا شود، کشور را از چالش های جمعیتی مصون می دارد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا