حوادث و رویداد

مهمترین ضوابط جذب سرباز طلبه در آموزش و پرورش

مهمترین ضوابط جذب سرباز طلبه در آموزش و پرورش

وزیر برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت معارف بخشنامه ای تحت عنوان “جذب و سازماندهی وظایف در آموزش و پرورش” در ادارات کل استانها صادر کرد.

به گزارش دنیای 77 ، در این بیانیه آمده است: “این امر براساس مکاتبات مرکز برای انجام مجوزها و سمینارها برای ستاد کل نیروهای مسلح الزامی است ؛ همانند سال های گذشته ، تعدادی از دانشمندان کار خود را در زمینه آموزش ، آموزش به پایان رسانده اند. و فعالیت های فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش. سهمیه هر استان برای جذب و سازماندهی این مفهوم مطابق با رهنمودهای “سازمان جذب و استخدام در آموزش و پرورش” تعیین شده است.

براساس این اعلان ، مرکز مدیریت حوزه علمیه باید دارای یک کد فعال ، مهارت های بدنی لازم برای انجام مأموریت های محوله ، تعهد به انجام مأموریت های محوله در طول خدمت سربازی ، پوشیدن لباس روحانیت و سایر وظایف دینی باشد. یکی از شرایط فردی برای انتصاب دانش پژوهان نظامی در وزارت آموزش و پرورش ، داشتن مدرک تحصیلی یا گواهی موقت اتمام یک سطح از تحصیل است.

همچنین ، اولویت مسئولیت های آنها در آموزش ، در زمینه تعلیم و تربیت ، نسبت ساعات کار شبانی در هفته با فعالیت های واحد آموزشی طبق دستور اداره حفاظت اطلاعات فرماندهی معظم رهبری و ستاد کل نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه. یکی از مهمترین معیارهای صدور گواهینامه های پذیرش ، پذیرش و جذب افراد متعهد به غیبت ، دانشمندان نظام گمرکی هستند که در این بخشنامه ذکر شده است.

اطلاعیه “جذب و سازماندهی روحانیون ارتش متولی آموزش و آموزش” را از اینجا بارگیری کنید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا