عمومی

مشکل کمبود تعرفه نداریم

مشکل کمبود تعرفه نداریم

براساس پایگاه داده دنیای 77 ،

عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به برنامه تیتر امشب با اشاره به چهار انتخابات در کشور اظهار داشت: “ما در این زمان چهار انتخابات داشته ایم ، انتخابات عمومی شوراهای شهر و روستا و انتخابات ریاست جمهوری و دو انتخابات دیگر. خبرگان برگزار می شوند در چهار کرسی.

وزیر کشور با اشاره به اینکه هر یک از این انتخابات قوانین خاص خود را دارد ، افزود: انجام این چهار انتخابات در یک روز برای وزارت کشور یک مرحله بسیار پیچیده ، دشوار و دشوار است.

بیش از 66000 شعبه اخذ رأی برای انتخابات ریاست جمهوری

وی اظهار داشت: حدود 66 هزار و 600 شعبه اخذ رأی برای انتخابات ریاست جمهوری و حدود 755 هزار و 15 شعبه برای دهیاری ها و شوراهای شهر پیش بینی شده است.

رحمانی فضلی افزود: تمام 24 مرحله این انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می شود و حدود 33 شهر ، 24 مرکز استان و 9 شهر دیگر را شامل می شود و ما در هر 25 مرحله انتخابات را به صورت الکترونیکی انجام خواهیم داد.

چاپ 15٪ وظیفه در کلیه مدارک

وزیر کشور با بیان اینکه مشکلی در کمبود وظیفه نداریم ، گفت: برای 10 تا 15 درصد از کل افراد واجد شرایط ، این وظیفه چاپ و به شعبه عرضه شده است.

رحمانی فضلی درباره برگزاری انتخابات در سفارتخانه های ایران در خارج از کشور افزود: “ما سعی کرده ایم شرایط را برای حضور ایرانیان عزیزمان در خارج از کشور به شکلی کاملاً منطبق با سلامتی با کمک وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها آماده کنیم.

وی گفت: “مردم نباید رأی سفید دهند ، زیرا انتخابات بیانگر اراده آنها است.”

دکمه بازگشت به بالا