ورزش

مشخص شدن نتایج دور رفت لیگ کشتی آزاد در گروه ج

مشخص شدن نتایج دور رفت لیگ کشتی آزاد در گروه ج

اولین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد در گروه C در کراچی برگزار شد.

به گزارش دنیای 77، در دور اول یک دیدار از گروه 6 برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

دانشگاه آزاد اسلامی 7 – شهید سادارجاده 3

شهید سادارجاده 7 – فرم دمای اراک 3

دانشگاه آزاد اسلامی 9 – جوانان البرز یک

جوانان البرز 8- فرم 2 دمای اراک

دانشگاه آزاد اسلامی 9 – دمای اراک فرم یک

شهید سادارجاده 7 – جوانان البرز 3

همچنین رده بندی این تیم مسابقات در پایان دور به شرح زیر است:

1- دانشگاه آزاد اسلامی

2- شهید سادارجاده

3- جوانان البرز

4- فرم دمایی اراک

نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:

شهید صدرجاده 3 – دانشگاه آزاد اسلامی 7 (اول نام تیم صدرجاده ذکر شد)

57 کیلوگرم: امیرحسین شامی برنده 3- رضا مومنی 2
61 کیلوگرم: تور سید معین حسینی – مهدی شیرازی برنده 9
65 کیلوگرم: تور افسین خوشبخت – حسن مجزلی برنده 4
70 کیلوگرم: تور رضا شیرازی – فرهاد نوری برنده 11
74 کیلوگرم: وحید اسماعیل زاده 2 – حامد رشیدی برنده 7
79 کیلوگرم: محسن عباسی 2 – بهمن تیموری برنده 6
86 کیلوگرم: امیدرضا سهلی 2 – علیرضا صابریان برنده 4
92 کیلوگرم: محمد مبین عظیمی برنده 4 – سینا گلمی صفر
97 کیلوگرم: میثم عبدی برنده 8 (مصدومیت فنی) – علیرضا عبدالله 6
125 کیلوگرم: جاوید نظری 1- علی اکبرپور برنده 7

فرم 2 دمای اراک – جوانان البرز 8 (نام تیم اراک قبلا ذکر شد)

57 کیلوگرم: پوریا ترکمان 1 – محمد کابلی 3

61 کیلوگرم: سعید انوری 8 – درویش ولی زاده برنده 4 (مصدومیت فنی)

۷۵ کیلوگرم: عسگر قنبری ۴- حامد رحیمی برنده ۶

70 کیلوگرم: حافظ دشتیان 3 – حسین محمدآقایی برنده 5

74 کیلوگرم: سجاد چهاردولی برنده 3 – سعید رسولی 2
79 کیلوگرم: محمد جاوید حمیدی 2 – علیرضا کریمی برنده 7

86 کیلوگرم: حامد عاشق حسینی 6 – عارف رنجبری برنده 6

92 کیلوگرم: محمد جاوید پرنوری 3 – علیرضا صادقی برنده 6

97 کیلوگرم: امیررضا فتاحی برنده 11 – مجید کرمی صفر

125 کیلوگرم: حسین اسماعیلی 1 – امیررضا معصومی برنده 6

البرز جوانان 1 – دانشگاه آزاد اسلامی 9 (اسامی تیم های البرز در ابتدا ذکر شده است)
57 کیلوگرم شهداد خسروی برنده 7- عرفان دینی صفر
61 کیلوگرم: علیرضا اصلانی صفر – مهدی شیرجی برنده 10
65 کیلوگرم: تور محمد رسولی – حسن مرادقلی برنده 5
70 کیلوگرم: میلاد احمدی 1- فرهاد نوری برنده 11
74 کیلوگرم: سبحان رحمانی 3- سبحان یاری برنده 11
79 کیلوگرم: علیرضا رستمی صفر – بهمن تیموری برنده 10
86 کیلوگرم: تور عارف رنجبری – علیرضا صابریان برنده 5
92 کیلوگرم: حسین قلی زاده صفر – سینا غلامی برنده 9 (مصدومیت فنی)
97 کیلوگرم: تور علی جعفری – امیرمحمدی 11
125 کیلوگرم: امیررضا معصومی 5- علی اکبرپور 15 برنده

فرم دمای اراک 3- شهید سادارجاده 7 (اول نام تیم اراک ذکر شد)
۵۷ کیلوگرم: علیرضا محمد حسنی ۴- امیرحسین شامی برنده ۵
61 کیلوگرم: تور جیجاود سعید انوری – میرعلی باوفسادات برنده 4
65 کیلوگرم: یوسف جابری 2- حسین نظری برنده 3
70 کیلوگرم حافظ دشتیان برنده 11- افسین خوشبخت 1
74 کیلوگرم: یزدان صنایع نیا صفر – وحید اسماعیل زاده، برنده 2
۷۹ کیلوگرم: آرمین بابایی برنده ۳- همجه کرد ۲
86 کیلوگرم: علی اصغر محمدی 6- امیدرجا سهلی برنده 7
92 کیلوگرم: میلاد صارمی 1- حامد گرامی برنده 2
97 کیلوگرم: محراب کریمی 1- میثم عبدی برنده 10 (ضربه فنی)
125 کیلوگرم: امیررضا فتاحی برنده 3- امیرحسین شعی 1

فرم دمای اراک 1- دانشگاه آزاد اسلامی 9 (ابتدا نام تیم اراک ذکر شد)
57 کیلوگرم پوریا ترکمان صفر – رضا مومنی برنده 4
61 کیلوگرم: مهدی جعفری صفر – مهدی شیرازی برنده 7
65 کیلوگرم: اصغر قنبری 5- علیرضا اشکور برنده 5
70 کیلوگرم: حافظ دشتیان برنده 4- فرهاد نوری 1
74 کیلوگرم: تور سجاد چهاردولی – حامد رشیدی برنده 7
۷۹ کیلوگرم: آرمین بابایی ۲- علی شکاوری برنده ۲
86 کیلوگرم: علی اصغر محمدی 3- علیرضا صابریان برنده 7
92 کیلوگرم: تور امیرمحمد خانکی – سینا گلامی برنده 12
97 کیلوگرم: امیررضا فتاحی 2- علیرضا عبدالله برنده 3
125 کیلوگرم: تور محراب کریمی – امیر محمدی برنده 2 (ضربه فنی)

جوانان البرز 3- شهید سادارجاده 7 (اول نام تیم البرز ذکر شد)
۵۷ کیلوگرم: محمد کابلی ۴- امیرحسین شامی برنده ۹
61 کیلوگرم: داریوش ولی زاده 5- میرعلی باوفا سادات برنده 6
65 کیلوگرم: حامد رحیمی 5- حسین نظری برنده 8
80 کیلوگرم: حسین محمدآقایی، برنده: تور رضا شیری
74 کیلوگرم: سعید رسولی خطیر 1- وحید اسماعیل زاده برنده 7
79 کیلوگرم: علیرضا کریمی 1- محسن عباسی برنده 2 (مصدومیت فنی)
6 کیلوگرم: عارف رنجبری برنده 3 – امیدرجا سهلی 2
92 کیلوگرم: تور علیرضا صادقی – محمد مبین عظیمی برنده 11
97 کیلوگرم: علی جعفری 3- مسام عبدی برنده 6
125 کیلوگرم: امیررضا معصومی برنده 10- جاوید نظری 3

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا