عمومی

مسئولان خراسان شمالی حق دخالت در انتخابات را ندارند – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

مسئولان خراسان شمالی حق دخالت در انتخابات را ندارند - خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار میهر ، محمدعلی سوجایی عصر شنبه در ستاد انتخابات خراسان شمالی در محل استانداری اظهار داشت: مقامات ، صرف نظر از وابستگی سیاسی ، نباید در انجام انتخابات دخالت کنند و ما باید با این موارد برخورد کنیم تمرین.”

استاندار خراسان شمالی ادامه می دهد: ما به هیچ مدیری اجازه بحث در مورد سوگیری را نمی دهیم. مدیر فقط باید در سطح مشارکتی مشارکت کند و دیگر حقوقی ندارد و ما مسئول اجرای دقیق قانون انتخابات هستیم.

وی با تأکید بر اینکه انتخابات قبلی با “دقت کامل” برگزار شده است افزود: “انتخابات قبلی برای خبرگان رهبری و نمایندگان مجلس باعث افتخار استان در سطح ملی شده است.”

شجاعی خاطرنشان کرد: مشارکت فرماندار ، بخشدار و سایر اعضای ستاد در انتخابات پیش رو ، باید بتواند از نظر بهداشتی موقعیت های بهتری کسب کند و امکان پذیر است.

استاندار خراسان شمالی می گوید: ما باید به همه مردم اطمینان دهیم که رای آنها از سلامت برخوردار است.

وی م supportلفه های پشتیبانی و فناوری را دو حوزه بسیار مهم در انجام انتخابات می داند و می افزاید: باید مزایای همه دستگاه های اجرایی برای این دو حوزه بسیج شود.

شوزی خواستار سفرای بیشتر برای شرکت در انتخابات شد و گفت: پیروزی یا باختن برای ما مهم نیست بلکه داشتن انتخابات سالم مهم است.

احمد برادران ، معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار گفت: “انتخابات یک رویداد ملی و یک رویداد بزرگ است و ما مسئول اجرای قانون انتخابات هستیم.”

وی افزود: در چند روز گذشته با بیشترین مشارکت در کشور عملکرد خوبی داشته ایم و مشکلات موجود نمی تواند بر این انتخابات تأثیر بگذارد.

دکمه بازگشت به بالا