عمومی

مدرسه تلویزیونی شنبه 21 فروردین

مدرسه تلویزیونی شنبه 21 فروردین

براساس پایگاه داده دنیای 77 ،

شنبه ، 12 آوریل برنامه پخش مدرسه تلویزیون در روز شنبه:

شبکه آموزش:
آموزش تربیت بدنی
7:45 صبح تا 8 شب

مهارت های فنی و حرفه ای:

2 صبح تا 7 عصر
دانش فنی پایه – طراحی و دوخت – پایه 10 – واحد فنی و حرفه ای

2: 9 تا 9:00
کاربردهای Corel – Computer Graphics – Basic 10-Branch

9 صبح تا 9:30 شب
دانش فنی پایه – شبکه ها و نرم افزار – پایه 10 – شاخه فنی و حرفه ای

20:50 تا 21:15
تعمیرات برق – مکانیک خودرو – پایه 12 – واحد فنی و حرفه ای

از ساعت 21:15 تا 21:50
تعمیر پمپ انژکتور – مکانیک خودرو – پایه 10 – واحد فنی و حرفه ای

6 پایه ابتدایی:

10:30 صبح تا 0:05 بعد از ظهر
فارسی و نوشتن
اولین کلاس

از ساعت 11:30 صبح تا 11:30 شب.
بازی ها و ریاضیات
کلاس دوم

از ساعت 11:30 صبح تا 12 شب
علوم تجربی و تفکر
کلاس سوم

12:00 تا 12:30
بازی ها و ریاضیات
کلاس چهارم

ساعت 12:30 تا 13:00
فارسی و نوشتن
درجه پنجم

13:00 تا 13:30
علوم تجربی و تفکر
کلاس ششم

13:30 تا 13:50
شاگرد کارآموز
پیش دبستانی

دبیرستان اول:

14:30 تا 15:00
زبان انگلیسی
کلاس هفتم

15:00 تا 15:30
زبان انگلیسی
کلاس هشتم

15:30 تا 16:00
زبان انگلیسی
کلاس نهم

دوره های آموزش متوسطه مجازی

16:00 تا 16:30
آموزش معلمان

مدرسه راهنمایی:

16:00 تا 2:00 بعد از ظهر
زیست شناسی 2 – پایه 11 – علوم تجربی

2 صبح تا 7 عصر
زیست شناسی 2 – پایه 11 – علوم تجربی

17:30 تا 18:00
کارگاه کارآفرینی و تولید – پایه 11 – در همه شاخه ها رایج است

20:00 تا 20:50
فیزیک سه – پایه 12 – علوم تجربی و ریاضیات فیزیک

از ساعت 20:25 تا 20:50
زیست شناسی – پایه 12 – علوم تجربی

شنبه 11 آوریل // شبکه 4

صبح: 45:45 دین و روش زندگی ، کلاس 2 ، 11 گرایش عمده ادبیات و علوم انسانی.
8:15 آمار ریاضیات ، کلاس 1 ، 10 شاخه ادبیات ، علوم انسانی ، علوم اسلامی و دانش.
8:45 درس زبان فارسی ، قرآن ، کلاس دوم ، 11 ادبیات و علوم انسانی.
9:10 متن عربی قرآن ، کلاس سوم ، ادبیات و 12 شاخه علوم انسانی.
9:35 قرآن خوانی عربی ، کلاس سوم ، ادبیات و علوم انسانی 12 شعبه.
ساعت 10 درس زبان خارجی کلاس 1 در همه شاخه ها رایج است.
10:25 ریاضی درس 1 کلاس 11 ریاضیات و فیزیک
10:50 حساب ، کلاس 1 ، کلاس 11 ، درس ریاضیات و فیزیک
11:15 درس فیزیک 3 پایه 12 ریاضیات فیزیک.
11:45 درس فیزیک پایه 3 پایه 12 ریاضیات فیزیک ……….

شبکه دانش قرآن و سیما
8.00 صبح
علوم و معارف قرآن 3 رشته علوم و معارف اسلامی ، دومین میانگین نظری
8:30 صبح
داوری رشته دوم میانگین نظری ، 3 رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت 11
درس انس با قرآن برای کودکان پیش دبستانی.
11:30 شب
درس قرآن کلاس اول … عصر …..
ساعت 15
دین و زندگی 3 کلاس 12 فیزیک تجربی و ریاضی
ساعت 15:30
آموزش قرآن کلاس هفتم پایه اول دبیرستان

دکمه بازگشت به بالا