عمومی

مدرسه تلویزیونی ایران شنبه ۱۸ اردیبهشت

مدرسه تلویزیونی ایران شنبه ۱۸ اردیبهشت

در زیر برنامه آموزش دانشجویان ایرانی تلویزیون آمده است:

شبکه آموزش:
آموزش تربیت بدنی
45 تا 8 شب

مهارت های فنی و حرفه ای:

ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر
فعالیتهای تکمیلی – تربیت بدنی – پایه 12 – شاخه فنی و حرفه ای

9 صبح تا 9 شب
مواد و جزئیات – نقشه معماری – پایه 11 – شاخه فنی و حرفه ای

9 صبح تا 9:30 شب
دانش تخصصی فناوری – صنعت چوب و مبلمان – پایه 11 – واحد فنی و حرفه ای

از ساعت 21:15 تا 21:50
صنعت چوب و مبلمان – 12 شاخه و شعبه فنی و حرفه ای – طراحی و تولید کابینت تختخواب

ابتدایی اولیه:

10:30 صبح تا 0:05 بعد از ظهر
فارسی و نوشتاری
اولین کلاس

از ساعت 11:30 صبح تا 11:30 شب.
بازی ها و ریاضیات
کلاس دوم

از ساعت 11:30 صبح تا 12 شب
علوم تجربی و تفکر
کلاس سوم

12:00 تا 12:30
بازی ها و ریاضیات
کلاس چهارم

ساعت 12:30 تا 13:00
فارسی و نوشتاری
درجه پنجم

13:00 تا 13:30
علوم تجربی و تفکر
کلاس ششم

13:30 تا 13:50
شاگرد کارآموز
پیش دبستانی

دبیرستان اول:

14:30 تا 15:00
زبان انگلیسی
کلاس هفتم

15:00 تا 15:30
زبان انگلیسی
کلاس هشتم

15:30 تا 16:00
زبان انگلیسی
کلاس نهم

دوره آموزش متوسطه مجازی:

16:30 تا 16:50
آموزش معلمان
سو mis تفاهم ریاضی

مدرسه راهنمایی:

16:50 تا 8:10
زیست شناسی 2 – پایه 11 – علوم تجربی

5:10 بعد از ظهر
زیست شناسی 2 – پایه 11 – علوم تجربی

17:30 تا 18:00
فیزیک تا – پایه 11 – رشته علوم تجربی

18:00 تا 18:30
فیزیک تا – پایه 11 – رشته علوم تجربی

از ساعت 20:25 تا 20:50
فیزیک سه – پایه 12 – علوم تجربی

20:50 تا 21:15
زیست شناسی سه – پایه 12 – رشته علوم تجربی

شبکه چهار:
7:30 درس دین و زندگی ، کلاس دوم ، 11 ادبیات و علوم انسانی

7:55 ریاضی ، آمار ، پایه 1 ، پایه دهم ، ادبیات ، علوم انسانی ، علوم اسلامی ،

8:20 صبح عربی خوانی ، قرآن ، کلاس 2 ، 11 حالت عالی در ادبیات و علوم انسانی

8:45 درس هندسه ، کلاس 1 ، ادبیات و 10 شاخه علوم انسانی

9:10 درس هندسه ، کلاس 1 ، ادبیات و 10 شاخه علوم انسانی

9:35 درس زبان خارجی 1 درجه 10 مشتریان از تمام شعب

ساعت 10 صبح درس ریاضیات پایه 11 ریاضیات و فیزیک

10:25 ، 0 ریاضیات ، کلاس 1 ، کلاس 11 ، درس ریاضیات و فیزیک

10:50 درس فیزیک کلاس 3 پایه 12 ریاضیات فیزیک

11:15 درس فیزیک 3 پایه 12 فیزیک ریاضیات

سیمر قرآن و شبکه آموزش:
8:00 ب. ظ
علوم و معارف قرآن 3 رشته علوم و معارف اسلامی ، دبیرستان دوم نظری

8:30 صبح
داوری دبیرستان نظری دوم در 3 زمینه علوم و معارف اسلامی

ساعت 11
انس قرآن برای کودکان پیش دبستانی

11:30
دروس آموزش قرآن در کلاس اول

ساعت 15
دین و زندگی 3 کلاس 12 فیزیک تجربی و ریاضی

ساعت 15:30
آموزش قرآن در کلاس هفتم پایه اول دبیرستان

دکمه بازگشت به بالا