اقتصادی

لزوم طراحی مدل اقتصادی برای توسعه مراکز تبادل اطلاعات

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اهمیت امنیت و امنیت داده ها در مراکز تبادل اطلاعات کشور، نیاز به طراحی الگوی اقتصادی برای توسعه آن احساس کرد.

به گزارش دنیای 77، سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در سی و یکمین کارگروه تعامل دولت الکترونیک با تاکید بر اهمیت این کارگروه در توسعه خدمات دولت الکترونیک در کشور، گفت: اطلاعات طبقه بندی شده باید مورد توجه قرار گیرد و اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد ساختار مناسب برای امنیت مرکز تبادل اطلاعات (NIX) در کشور، افزود: خوشبختانه مرکز نظارت در این زمینه فعال است که می تواند بسیار کمک کننده باشد. داده ها باید پویا و زنده باشند و دائماً بازسازی شوند، بنابراین هیچ داده ای نباید در فرآیند تبادل داده در مرکز تبادل داده (NIX) کپی و ذخیره شود.

فیروزآبادی همچنین با اشاره به توسعه تعامل دوجانبه بین کسب و کار دولتی و خصوصی و همچنین تجارت خصوصی، خواستار تدوین الگوی مناسب اقتصادی برای مرکز تبادل اطلاعات کشور شد.

بر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی، باید از موازی کاری در ایجاد مراکز تجمیع داده ها پرهیز شود: مرجعی مناسب در صورت نیاز شهروندان به حفظ اطلاعات مالی و رفاهی برای اجرای تصمیمات و برنامه های مختلف دولت. حوزه. این می تواند سازمان امور مالیاتی باشد که از بلوغ نسبی بهتری نسبت به سایر دستگاه ها برخوردار است و در صورت نیاز شورای عالی فضای مجازی می تواند تعارضات این حوزه را برطرف کند.

وی گفت: «توسعه دولت هوشمند تاکنون مبتنی بر اتصال سازمان‌های دولتی و ارائه خدمات داده به مشاغل بخش خصوصی بوده است. در مورد اقتصاد دیجیتال، با توجه به توسعه بخش خصوصی در کشور، باید اقداماتی در جهت ارائه خدمات به دستگاه های دولتی از بخش خصوصی و گنجاندن آنها در مدل اقتصادی انجام شود.

سی و یکمین کارگروه تعامل دولت الکترونیک با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان کلیه سازمان های ذیربط برگزار شد.

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا