عمومی

لابی وجدان در رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

لابی وجدان در رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش

شرح حال وزیر از نظر تجربه و دسترسی و یا عدم اشراف در تحصیل و اعتبار واقعی مدرک دانشگاهی و … واضح است و من نمی خواهم این را زیر سوال ببرم. میزان پذیرش یا عدم پذیرش آنها در میان نخبگان فرهنگی از آنجایی نیز مشهود است که هر نماینده مرتبط با دانشگاهیان از این امر آگاه بوده و از پیامک های سازماندهی شده و اعتبار یا عدم اعتبار آنها آگاه است.

به نظر می رسد لابی بزرگی برای اخذ رای اعتماد این وزیر پیشنهادی شکل گرفته است به طوری که 4 وزیر سابق نیز برای حمایت از وی آمده اند که البته امضای دو تن از آنها که ضعیف ترین وزیران بوده اند وجود دارد. آموزش، جای تعجب نیست. شاید به خاطر وضعیت سازمانی یا … در میدان حضور داشتند اما با دیدن امضای دو نفر دیگر کمی تعجب کردم چون می دانستم یکی از آنها وجدان دارد، هرچند سابقه دوستی با همکاری آقازاده با نخست‌وزیر و نامزد می‌توانند در این امضا مؤثر باشند، که زیر پرچم اعتدال نوشته است، مؤید تحلیل ذهنی قبلی ما از صداقت و دانش واقعی اوست. منافع آموزش و پرورش و حتی موقعیت سیاسی.

تاکید می کنم در این مقاله نمی خواهم رزومه وزیر پیشنهادی را مرور کنم که هر صاحب فکر و وجدانی صلاحیت یا عدم صلاحیت وزیر را به سادگی درک می کند. بلکه هدف من این است که به نمایندگان محترم مردم در رای اعتماد به وزیر به عنوان یک شهروند ساده اندیش و بدون منصب توصیه کنم که بدون احتساب این لابی ها مراقب وجدان و مصالح الله و میلیون ها دانشجو باشند. آینده کشور و معلمان. این.

دکمه بازگشت به بالا