حوادث و رویداد

قانون در برابر خشونت و اقامت مستقیم قاچاقچیان مواد مخدر مسئول اعتیاد آنها است

قانون در برابر خشونت و اقامت مستقیم قاچاقچیان مواد مخدر مسئول اعتیاد آنها است

سید حشمت الله حیات الغیب با تأکید بر اینکه فشافویه جایی برای معتادان به مواد مخدر نیست گفت: این قانون مسئولیت مستقیم مراقبت از معتادان را در مقر پلیس و فعالان مبارزه با مواد مخدر قرار می دهد.

دنیای 77 با استناد به مرکز دادگستری ، پس از انتشار عکسی از حضور برخی معتادان در جنوب تهران ، مدیرکل زندانهای تهران را توضیح داد.

سید حشمت الله حیات الغیب اظهار داشت: افراد آزاد شده در مرخصی نبودند یا می خواستند زندانیان را آزاد کنند. آنها نگهداری می شدند و فشافویه جایی برای ذخیره اعتیاد نیست.

وی افزود: براساس قانون ، سازمان زندانها هیچگونه تعهدی برای دستگیری معتادان به مواد مخدر ندارد ، اما از نظر همکاری ، معتادان مواد مخدر را طبق ماده 16 در این اردوگاه موقتاً پذیرفته و دستگیر کرده است.

مدیرکل زندانهای تهران گفت: این افراد در پایان ماه مارس ، پس از پایان دوره درمانی سه ماهه و طبق توافق قبلی با هماهنگی و تصویب گروه درمانی آزاد می شوند.

در مواد 15 و 16 قانون مواد مخدر آمده است كه ستاد مبارزه با مواد مخدر و پليس مستقيماً مسئوليت مراقبت از معتادان را بر عهده دارند و دستگاه قضايي نيز هيچگونه مسئوليتي براي اين امر ندارد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا