استانی

فرصت از دست رفته در صنعت گردشگری بازگشت ندارد

فرصت از دست رفته در صنعت گردشگری بازگشت ندارد

به گزارش خبرگزاری دنیای 77؛ فریدون فعال در دوره های ویژه ایده پردازی و خلاقیت در حوزه گردشگری با انتقاد از عدم استقبال گردشگران گفت: جشنواره های گردشگری را با آش، سج و دهل برگزار می کنیم و هرگز برگزار نکرده ایم. علمی

وی ادامه داد: متأسفانه عموماً از کنوانسیون هایی با این عظمت استقبال نمی شود و این اولین بار نیست.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان، بین تصور و تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه در گردشگری فاصله وجود دارد و باید ایده‌ای ایجاد کرد که منجر به تحقق شود.

صنعت گردشگری پیشرو در اقتصاد جهان است و مهمترین صنعتی است که می توان برای ایجاد درآمد و اشتغال به آن تکیه کرد و اکنون صنعت گردشگری پیشرو است و بسیاری از کشورهای جهان با این مشکل دست به گریبان هستند. بخش دیگری از سخنرانی فعال در این دوره خاص بود.

به گفته وی، در صنعت گردشگری فرصت های از دست رفته برنمی گردد و تحت تاثیر تهدیدهای اندک قرار می گیرد و باید ایده های جدیدی دیده و توسعه یابد تا بتوان گردشگری ایران را با شرایط موجود ادغام کرد.

وی در ادامه به ظرفیت های گردشگری استان کرمان پرداخت و گفت: استان کرمان نسبت به سایر استان ها از منابع تاریخی و فرهنگی بیشتری برخوردار است اما در مسیر توانمندسازی و به روز رسانی گام نرفته ایم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان ماندگاری را در گردشگری مهم دانست و گفت: تهیه بسته های مختلف گردشگری برای حضور بیشتر گردشگران در استان کرمان ضروری و ضروری است.

به گفته این فعال، استان کرمان نیازمند حمایت همگان است و باید دست به دست هم دهیم تا صنعت گردشگری این منطقه در مسیر خودش بماند.

46

دکمه بازگشت به بالا