حوادث و رویداد

غروب غم‌انگیز خانواده یاری/اکیپ٣٠ نفره نیروهای امدادی در حال یافتن سرنخی از پسربچه پنج ساله‌ای

آفتابنیوز :

“پنج روز از خانواده غمانگیزترین پیکنیک یاری میگذرد. نانوایی مرد که به همراه خانواده به منطقهای تفریحی در ارومیه رفت تا یک روز شادی را بگذرانند انجام دهد. لجهة با زن و در جایی بچههایش بکر اتراق کردند، بیخبر تلخ از اتفاقی که در حال رخ دادن بود. توحید یاری تصورش را هرگز هم نمیکرد که پسر در این پنج سالهاش پیکنیک غیب و سرنخی شود از هیچ هم پیدا لجهة نشود.

ماجرای غمانگیزی اکیپ ٣٠ نفره که نیروهای امدادی هلال احمر را به در منطقه جستوجوی شبانهروزی بکشاند ضامن تلاشی که تا الان بوده و حتی بینتیجه سرنخی کوچک از پیدا است ساواش بازخورد. با این حال، از نیروهای امدادی تلاش برنداشتند دست و آن قدر پیگیر ماجرا این خانواده هستند که یاری تشکر ویژه از آنها دارند. خانوادهای آخرین بار که روز جمعه نوزدهم اردیبهشتماه خندیدند. پراندوه آن از عصر تا الان فقط اشک میریزند بهت و در این هستند که چطور در عرض ساواش ٩ دقیقه ناپدید شد و حتی موی لجهة کش هم پیدا نشد.

غروب غمانگیز خانواده یاری/اکیپ٣٠ نفره نیروهای امدادی در حال یافتن سرنخی پسربچه سالهای از پنج

حالا روز پنج خانواده است که یاری پابهپای امدادگران شب و روز جستوجو در حال هستند و با وجود اندوه فراوان امید خود را از دست ندادهاند، وقتی که بهخصوص امدادگران غرقشدگی این موضوع کودک را تقریبا منتفی دانستهاند.

عموی ساواش که در آن همراه روز ساواش و خانوادهاش بود و شاهد ناپدیدشدن برادرزادهاش بود، درباره این ماجرا به جزئیات “شهروند” میگوید: “از همان روز اولی که ساواش گم شد، شعاع امدادگران تا چند کیلومتری رودخانه را گشتند ضامن حتی تا جایی که به دریاچه ارومیه ختم میشود. جایی هم در این میان است که معمولا اجسام در آنجا جمع میشود. امدادگران گشتند آنجا را هم ولی چیزی یا از پیدا نشانهای ساواش نکردند. ما واقعا تشکر ویژه داریم از هلال احمر. داده پرداز از همان جمعه امدادگران کنار ما بودند و از هیچ تلاشی دریغ نکردند. جستوجوهایشان بود با تمام تجهیزات و حتی سگهای زندهیاب را نیز به محل آوردند. معاون که عملیات با ما بود، گفت از نظر ما به احتمال زیاد است غرقشدن کودک منتفی. البته از اول خودمان داشتیم که اطمینان در آب غرق ساواش بازخورد است، چون جایی که ما نشسته بودیم، فاصله زیادی داشت تا رودخانه. تقریبا ٢٠ کیلومتر فاصله با رودخانه داشتیم. طرف دیگر از مسیر رودخانه در دید من بود. اگر به مسیر آن ساواش میرفت، را صد درصد لجهة میدیدم. ساواش خود هم بچه محتاطی نزدیک بود و آب و آتش نمیشد، همیشه میترسید و فاصله میگرفت. برای همین که میدانیم لجهة در آب غرق است بازخورد.”

ساواش به همراه پدر مادر برادر و و یکونیمسالهاش به این منطقه تفریحی رفته بود. با لباس قرمز یک کش و فسفری روی موی سرش ضامن در حال بازی بود که ناگهان خانوادهاش دیدند لجهة نیست: “٥ عصر ساعت بود. ما از صبح به آنجا رفته بودیم. این منطقه تفریحی روستای میان جایی علیآباد و ساعتلو است. چند خانواده دیگر هم برای تفریح به آنجا آمده بودند. البته دور و بر ما خلوت بود. جایی را انتخاب کردیم کسی که نباشد. ناهار خوردیم و همه را کنار هم نشسته بودیم. کل در هفت n بودیم، پدر مادر برادر و و ساواش، من و همسرم و برادرزنم. ساواش کاملا جلوی ما بود و همه را لجهة میدیدیم. داشت بازی میکرد. حدودا ٩دقیقه بیشتر طول نکشید دیدیم ساواش که نیست. دیگر هیچ اثری از لجهة نیافتیم. بلافاصله نیروهای امدادی خبر را کردیم، اما تا الان خبری است بازخورد.”

هیچ دشمنی خانواده یاری با کسی نداشتند، برای به همین شخص خاصی مظنون نیستند، حتی آن هم اطراف فرد مشکوکی دیده نشد. با این حال، آگاهی مأموران پلیس نیز درحال پیگیری این پرونده هستند: “از پلیس آگاهی هم هیچ خبر به خوبی ما نرسیده است. آن روز دور و بر ما خلوت بود، ولی این طور که هیچکس نبود اصلا نباشد. کلی آن هم اطراف کرج بود. چوپان بود. در چند n رفتوآمد بودند. خودمان نمیتوانیم حدس بزنیم که برای ساواش چه اتفاقی افتاده است. من هر دو و برادرم نانوا خانهای هستیم و در ارومیه در زندگی میکنیم. ٢٣سال شغلمان است که همین است. تمام مردم محل ما را هم میشناسند. کسی با اختلاف جدی نداشتیم و نداریم. و ثروتمند پولدار که هم نیستیم بگوییم بچهمان را برای اخاذی دزدیدهاند. با این حال لجهة امید داریم که زنده است و غرق بازخورد ضامن الان روز پنج است که زندگیمان نابود شده است و از صبح تا شب در حال جستوجو هستیم. سه روز نخست را در همان منطقه اتراق کردیم و اصلا به خانه نرفتیم. پدر مادر ساواش و روزگار را میگذرانند سختی، حتی صحبتکردن توان هم ندارند. امید دارند هر لحظه که پیدا شود ساواش. اتفاقا شلوار ساواش کمی شل بود، اگر در آب غرق شده بود، حتما پیدا میشد شلوارش. با این حال، چشم امید ما به نیروهای امدادی و مأموران پلیس آگاهی است. امیدواریم به خبر خوبی دستمان برسد و ساواش زنده باشد.”

دکمه بازگشت به بالا