اقتصادی

عملکرد فروش معدنی‌های بزرگ در سال١۴٠٠

عملکرد فروش معدنی‌های بزرگ در سال١۴٠٠

آمارهای ارائه شده توسط شرکت‌های بزرگ معدنی نشان می‌دهد که طی 140 سال رشد، تولید، فروش و درآمد این شرکت‌ها در مدت مشابه یک سال افزایش چشمگیری داشته است. ضمن اینکه این شرکت ها در فروش صادراتی نیز آمار خوبی را به ثبت رسانده اند.

به گزارش دنیای 77، شرکت های بزرگ معدنی و کالایی آمار فروش و درآمد خود را از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ارائه کردند. این ارقام نشان می دهد که فروش و درآمد شرکت های بزرگ معدنی افزایش چشمگیری داشته است.

رشد 24 درصدی فروش خانه

شرکت معدنی و صنعتی گوهرجامین (با احتساب نماد کغر) با تولید 3.5 میلیون تن کنسانتره، گندله و روکش فلزی و فروش بیش از 4000 میلیارد ریال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24 درصد افزایش داشته است. سال داد.

به طور جداگانه در سه ماهه نخست سال گذشته 16 میلیون و 444 هزار تن سنگ آهن، 2 میلیون تن گندله، 7 هزار و 748 تن سنگ آهن دانه بندی و 4 میلیون و 508 هزار تن سنگ آهن تغلیظ کرده است.

فروش چادر 78 درصد افزایش یافت

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (با نماد کاچا) با تولید 4 میلیون و 24 هزار و 666 تن کالا و مبلغ فروش 454 هزار میلیارد ریال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد افزایش فروش داشت.

از ابتدا تا پایان سال 1408 به ترتیب 2 میلیون و 8 هزار و 85 تن کنسانتره آهن (خشک)، 3 لک و 2 هزار و 505 تن گندله، یک میلیون و 464 هزار و 26 تن آهن اسفنجی و یک میلیون و 54 تن. هزاران تن فولاد در شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تولید می شود. در مقابل، این شرکت در بازه زمانی مورد بررسی امسال 454 میلیارد و 2.3 میلیون ریال محصولات معدنی به فروش رساند که 5 درصد بیشتر از فروش شرکت در سه ماهه نخست سال است.

در 12 ماهه سال 1400 کل فروش کاچا 40 میلیارد و 356 هزار و 3000 ریال مربوط به فروش صادراتی بوده است. همچنین فروش کچا در اسفند 1400 با 21 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2 میلیارد و 350 هزار و 3 هزار ریال رسید.

فروش گل گهر 60 درصد افزایش یافت

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (با نماد کگل) با تولید 4 میلیون و 3000 تن چاقو و چاقو غلیظ، ظریف و فروش بیش از 40 هزار میلیارد ریال، فروش این شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل 140 درصد افزایش داشته و به 60 درصد رسیده است.

به گزارش گل گهر، در سال 140 حدود 15 میلیون و 50 هزار تن (25 میلیون و 40 هزار و 644 تن)، دو میلیون و 4 هزار و 40 تن چاقو و حدود 9 هزار و 6 تن ریزدانه تولید کرد. – گلوله های دانه ای سنگ آهن.

میزان فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان سال 40 میلیارد و 665 میلیون و 26 هزار ریال بوده که از این میزان 2 میلیارد و 455 میلیون و 160 هزار ریال مربوط به فروش صادراتی بوده است.

گل گهر در اسفند 1400 به مبلغ 2 میلیارد و 666 میلیون ریال فروش داشت که نسبت به مدت مشابه یک سال 182 درصد رشد داشت.

سنگ آهن اصفهان ۷۵ درصد افزایش یافت

شرکت ذوب آهن اصفهان (با احتساب نماد شغل) در دو ماهه اول سال 140 با 25 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال 1399، 350 میلیارد و 40 میلیون و 3 هزار ریال فروش داشته است. از این مبلغ حدود 2 میلیارد و 60 میلیون و 656 هزار ریال بخشی از فروش اسفند ماه سال جاری این شرکت است که نسبت به فروش اسفند 1399 آن 5 درصد افزایش داشته است.

از مجموع فروش شهرستان جوبهان در سال گذشته، سهم فروش صادراتی 145 کرور و 2 میلیون و 3 هزار ریال بوده است.

پیام تمام شد

دکمه بازگشت به بالا