حوادث و رویداد

عضویت داوطلبانه ۱۰هزار شهروند تهرانی برای واکنش اضطراری در محله

عضویت داوطلبانه ۱۰هزار شهروند تهرانی برای واکنش اضطراری در محله

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران از صدور کارت عضویت به 354 خانه پایداری و امنیت سازمان در پایتخت خبر داد و گفت: این افراد در صورت بروز بحران در پایتخت در ستادهای مدیریت بحران در هر محله فعال خواهند بود.

رضا کرمی محمدی در مصاحبه با دنیای 77وی در همین زمینه اظهار داشت: حمایت از زندگی و مال انسان از نظر ارزشهای دینی و ارزشهای انسان دوستانه از اولویتهای بالایی برخوردار است و راه را برای رسیدن به هدف یک شهر امن و پایدار یک شهر و مدیریت محور جامعه از حوادث و حوادث هموار می کند. در همین راستا ، آژانس پیشگیری و مدیریت بحران تهران سالهاست که برنامه پایداری را اجرا کرده است که براساس آن ، مردم این توانایی را دارند که در استفاده از حفاظت در توسعه ایمنی و امداد در مواقع بحران و فاجعه شرکت کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر طبق این گزارش براساس داده های ثبت شده در سیستم خانه پایداری و امنیت ، تاکنون بیش از 10 هزار شهروند عضو خانه پایداری و امنیت تهران شده اند که بیشتر آنها آموزش های لازم را دریافت کرده اند. برای موارد اضطراری آموخته شده است.

رئیس آژانس پیشگیری و مدیریت بحران تهران با بیان اینکه همبستگی و حمایت از فعالیت گروههای پایدار یکی از اهداف این سازمان است گفت: در این حالت ، وی برای هر گروه یک مقام را برای گروه های پایدار انتخاب کرده و آنها را به عنوان رئیس مسکن پایدار معرفی کرده است. و آموزشهای ویژه ای دریافت کرده اند تا بتوانند در هنگام بحرانها و تصادفات در محیط اطراف خود فعال باشند.

کرمی محمدی افزود: به همین دلیل کارتهای عضویت برای شناسایی این اعضای 354 افسر خانه پایداری و امنیت صادر شده است و در ستاد مدیریت بحران در 22 منطقه به کارشناسان تحویل داده شده است. این افراد می توانند تا زمانی که کارت شناسایی آنها اعتبار داشته باشد در مدیریت بحران محلی شرکت کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا