عمومی

طرح نهایی جاماندگان سهام عدالت

طرح نهایی جاماندگان سهام عدالت

براساس پایگاه داده دنیای 77 ،

محمد رضاپور ابراهیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صدا و سیما ، با اشاره به بررسی طرح کمیسیون اقتصادی برای بازماندگان عدالت در مجلس یازدهم در مورد موضوعات مهم اقتصاد کشور ، گفت:
وی ادامه داد: انتقال سهام عدالت طی 6-7 سال در دستور کار دولت وقت بود ، گزارش امروز ما در مجلس نشان می دهد که ؛ اگرچه دهک کم درآمد جامعه قرار بود در سهام عدالت لحاظ شود ، اما این اتفاق نیفتاد.
پورابراهیمی گفت: یک میلیون و 200 هزار نفر زیر مجموعه کمیته امداد امام خمینی (ره) و حدود 2.1 میلیون نفر تحت سازمان بهزیستی سهمی از عدالت دریافت نکردند.
این نماینده مجلس افزود: همچنین ، در 64-6 سال گذشته ، حدود 1.8 میلیون نفر به دادگستری دعوت شده اند ، اما هیچ سهامی به نام آنها اختصاص نیافته است كه در پایان سهم طرح از عدالت گنجانده شده است. اولین قدم ما تعیین تکلیف مهم بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با منبع انتقال سهام عدالت به بازماندگان ، افزود:
وی خاطرنشان کرد: دولت برخی از سهام را که قرار بود به یک میلیون نفر واگذار شود ، رها کرده بود و حتی برخی از اشخاص سودآور را نیز از لیست سهام عدالت حذف کرده بود که غیرقانونی بود.
ابراهیمی بیچاره گفت: علی رغم برخی اختلاف نظرها ، دولت با کلیات در مورد این طرح موافق است ، اما نتیجه نهایی در جلسات بعدی پارلمان مشخص می شود.

دکمه بازگشت به بالا