عمومی

صندوق توسعه ملی و آثار تاج

صندوق توسعه ملی و آثار تاج

تاج در عرضه و تقاضا کامل بوده و اقتصاد را به سمت کاهش شدید تورم سوق داده است. اعتقاد بر این است که تاج تأثیر مستقیمی در اشتغال دارد ، در حال حاضر منجر به بیکاری 3 میلیون کارگر و لزوم بستن هزاران کارگاه و شرکتهای کوچک و متوسط ​​خواهد شد که ممکن است مدتی فعال نباشند و نیاز به مداخله فوری و هدفمند دولت دارد.

کار تاج مورد توجه همه دولت های سراسر جهان قرار گرفته است. قبل از ارزیابی بسته کمک های اعلام شده از طرف دولت ، باید در نظر بگیرید که عدم کفایت یا ناکافی بودن اقدامات انجام شده و خطر گسترش فاجعه یا اقدام دیرهنگام ممکن است منجر به همبستگی ملی شود. بنابراین حفظ همبستگی اجتماعی بهترین راهبردی است که باید هنگام ارائه هر سیاستی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا ، جایگزینی سیاستهای پیشنهادی باید به معنای افزایش اهداف و سرمایه اجتماعی دولت و گسترش امنیت ، صلح و امید اجتماعی در سطح ایالتی باشد. تنها پس از آن اقتصاد می تواند بهبود یابد و از این دوره دشوار خارج شود.

به نظر من ، بسته 100 هزار میلیارد دلاری دولت و جدول توزیع آن هیچ ارتباطی با عمق فاجعه ندارد. واضح است ، پیشنهاد من این است که حداقل 20 تریلیون دلار اوراق بهادار ریالی با حمایت صندوق توسعه ملی صادر کرده و هدف آنها را برای حفظ سطح مربوط به اشتغال برای حمایت از خانواده ها و بنگاه های کوچک و متوسط ​​در اختیار آنها قرار دهم. این 5٪ از تولید ناخالص داخلی ایران با قیمت اسمی است. توجه داشته باشید که سایر کشورها پیش بینی حداکثر 20٪ مداخلات تولید ناخالص داخلی را دارند.

اگر فرصت داشته باشم ، به طور مستقل حساب ذخیره ارزی قبلی و صندوق توسعه ملی ، نرخ بهره وری و سیاست اقتصادی کارگزاران سودجو را خواهم نوشت. خلاصه ، حرف من این است که اگر این صندوق امروز به مردم ایران نرسد ، آیا مؤثر خواهد بود؟ چه پیشرفتی مؤثرتر از حفظ تمامیت همبستگی اجتماعی و اقتصاد ملی ایران است؟ چه برنامه ها و پروژه هایی مهم تر از نجات اقتصاد ایران از وضعیت موجود است؟ دو مورد دیگر این است که برای انتشار چنین اوراق قرضه ، ریسک تغییر در دلار و قیمت ارز را ارائه دهند و نرخ سود بسیار کمی و یک دوره بازپرداخت بسیار طولانی داشته باشند. در همین زمینه ، در سال 2014 ، من به رئیس جمهور پیشنهادی دادم که بدهی های دولت را بازپرداخت کند ، و درباره این که او زندگی می کند یا خیر ، بیشتر خواهم نوشت. در هر صورت ، من معتقدم استفاده از این استراتژی مضرتر از هدف قرار دادن منابع بانک مرکزی است و فراتر از آن دست بانک مرکزی را برای انجام عملیات بانکی بازار آزاد باز می کند و می تواند برای کانال تورم نیز مورد استفاده قرار گیرد.

* وزیر اسبق راه و شهرسازی و استاد دانشگاه تهران
* ارسال شده در وب سایت نویسنده یکشنبه 7 اردیبهشت 99

دکمه بازگشت به بالا