استانی

شهردار رباط کریم: نخستین شهرداری هستم که در رباط کریم قصد سکونت دارد

به گزارش خبرنگار دنیای 77 پرند، ماده 3 آئین نامه اجرایی دوره شهردار و تبصره های آن که به تصویب هیأت وزیران می رسد، تنها 50 درصد از یک میلیارد یا 500 میلیون تومان تصویب شده است. محل سکونت شهردار اجاره ای است و نه بیشتر.

یونس غفاری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دنیای 77، اظهار کرد: بر اساس مفاد بندهای 2 و 3 و آیین نامه اجرایی، شهرداران باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انتصاب نسبت به اقامت در شهر اقدام و در شهر محل کار خود سکونت داشته باشند. ”

شهردار رباط کریم با بیان اینکه شهرداری باید نسبت به تامین مسکن شهردار یا پرداخت حداکثر 50 درصد اجاره بها اقدام کند، افزود: سوال اینجاست که چرا این رسانه ها اینقدر درخواست کرده اند؟ رباط کریم و پرند انجام دادند. حتی در شهر زندگی نمی کنند، آنها هرگز صحبت نمی کنند.

یونس غفاری با اشاره به نامه ارسالی رباط کریم به شورای شهر، ادامه داد: بر اساس ماده 3 و تبصره آن، 50 درصد از یک میلیارد معادل 500 میلیون تومان را برای اجاره مسکن خود درخواست کرده ام. مقدار

غفاری در ادامه توضیح داد: اگرچه نامه اینجانب به شورای شهر مبنی بر درخواست 50 درصد مبلغ فوق هنوز مورد تایید شورا قرار نگرفته است و ممکن است شورا درصد کمتری را تصویب کند، اما برخی رسانه های داخلی به ناعادلانه چنین مطالبی را منتشر می کنند و افکار عمومی را مقصر می دانند. ” منو دزدیدن؟

مدیر جوان شهرستان رباط کریم دلیل انتشار چنین مطلبی از سوی برخی رسانه های داخلی را رد درخواست نامناسب آنها دانست و افزود: دریافتی 300 میلیون تومانی.

شهردار رباط کریم: من اولین شهرداری هستم که می خواهم در رباط کریم زندگی کنم

48

دکمه بازگشت به بالا