عمومی

سیاست‌های رفاهی در دوران پسا کرونا

سیاست‌های رفاهی در دوران پسا کرونا

بخش اول: فقیر شاغل و فقیر بیکار

خلاصه این نوشته این است که این ملاحظات مهم از زمان شیوع کرونا بسیار حائز اهمیت شده است و کرونا باید در دوران بعد مورد توجه سیاست های رفاهی قرار گیرد. در این زمینه توجه به چند جمله ضروری است:

1- بر اساس گزارش ملی فقر و نابرابری، جمعیت زیر خط فقر مطلق خانوارهای تحت پوشش بیمه اجتماعی بین سال های 136 تا 1399 از 3 درصد به 15 درصد افزایش یافته و در این شاخص 5 برابر شده است. از سوی دیگر، از آنجایی که شیوع ویروس کرونا باعث تشدید فقر در بین کارگران شده است، می‌توان اذعان داشت که در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری در حال تجربه کارگران فقیرتر هستیم.

2- موضوع بیکاری و معضل از دست دادن (آوارگی) کارکنان پس از شیوع کرونا به عنوان دو موضوع متفاوت از نظر سیاستی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، لازم است نهادها، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران مربوطه کشورمان این انزوا را در نظر داشته باشند و البته سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این دو جامعه هدف باید به‌طور شفاف و رسمی تشریح شود.

3. از سوی دیگر، با توجه به اینکه افرادی که شغل خود را از دست داده اند و شغلشان همچنان در حال احیا است، از جمله افرادی هستند که قبل از شیوع کرونا از نظر اقتصادی ضعیف بودند و نسبت به سایر کارگران تحمل کمتری داشتند. سیاستگذاران شناخت صحیح این جامعه هدف را مد نظر قرار می دهند. مطالعه جهانی در مورد ویژگی‌های نیروی کار جابجا شده توسط کرونا نشان می‌دهد که نیروی کار از نظر نژادی و قومی بسیار کمتر است و از تحصیلات رسمی کمتری نسبت به نیروی کار متوسط ​​/ بالا برخوردار است. به عنوان مثال، در ایالات متحده، حدود یک سوم از کارگران با دستمزد پایین در سنین 16 تا 24 سالگی، زمانی که رکود شدیدتر است، به ویژه برای جوانان، شغل خود را از دست می دهند و می تواند باعث کاهش دستمزد در دراز مدت شود. مهم این است که ویژگی های این جامعه هدف در نیروی کار ایران به طور دقیق و بر اساس شواهد و اصول دقیق شناسایی شود.

نکته اصلی این است که اگر می‌خواهیم سیاست‌های اجتماعی را با تفکر پیش از کرونا و بدون درک تأثیر عمیق اجتماعی-اقتصادی رفاه کرونا، به‌ویژه بر جوامع هدف مختلف دنبال کنیم، باید موفق شویم. افزایش فقر زحمتکشان و افزایش جمعیت خانواده های زیر خط فقر مطلق از 3 درصد در سال 96 به 15 درصد در سال 1378 به این معناست که سیاست های فقرزدایی این جامعه هدف باید به وضوح مورد تاکید قرار گیرد. و توجه کنید. .

* پژوهشگر حوزه سیاست رفاهی

دکمه بازگشت به بالا