جامعه و خانواده

سه دغدغه آتش نشانی برای “ایمنی شهر”

سه دغدغه آتش نشانی برای "ایمنی شهر"

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان نگرانی های مهم برای افزایش امنیت در شهر ، گفت: اگر امنیت به باور ما تبدیل شود ، پس از مدتی رفتار ما نیز به رفتار امنیتی تبدیل می شود.

سید جلال ملکی در گفت و گو با دنیای 77 وی برای رفع برخی از مهمترین دغدغه های آتش سوزی و ایمنی که باید مورد توجه قرار گیرد ، گفت: “اولین چیزی که باید مورد توجه قرار گیرد فرهنگ ایمنی است.

چالش های زیادی در ایجاد فرهنگ برای رفتار ایمن وجود دارد

وی با بیان اینکه ما از نظر فرهنگ ایمنی با چالش های زیادی روبرو هستیم ، گفت: ما در ایجاد فرهنگ رفتار ایمن با چالش های زیادی روبرو بوده ایم. ما این مشکلات و چالش ها را حتی با افراد تحصیلکرده جامعه داریم ، اگرچه امید می رود که این افراد به نظارت ایمنی و فرهنگ ایمنی توجه بیشتری داشته باشند.

بخشی از مردم چشم خود را بر روی امنیت بسته اند

مالکی گفت: “برخی از بخش های جامعه چشم خود را بر روی امنیت و نگرانی های مربوطه بسته اند و به همین دلیل است که توجه کمتری به امنیت می شود.” امید است که تقاضای بیشتری برای فرهنگ امنیت وجود داشته باشد و باید کارهای بیشتری در این زمینه انجام شود. ما باید بیشتر به امنیت خود فکر کنیم ، زیرا وقتی به چیزی فکر می کنیم ، پس از مدتی به یک باور تبدیل می شود.

ضرورت آموزش “اهمیت ایمنی” به شهروندان

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: اگر امنیت به باور ما تبدیل شود ، پس از مدتی رفتار ما به امنیت تبدیل می شود ، زیرا افراد بر اساس باورهای خود کار می کنند و ما باید به مردم بیاموزیم که امنیت برای آنها مهم است ، در این صورت باید یاد بگیریم رادیو و تلویزیون باید به شدت درگیر شوند. برای اینکه فرهنگ حفاظت در دراز مدت مشخص شود ، باید بسیاری از دستگاه ها در شکل دهی فرهنگ مشارکت داشته باشند.

ملکی در مورد دومین دغدغه ایمنی و اطفاء حریق ، گفت: من فکر می کنم آتش نشانی باید یکی از اولویت ها باشد ، به این معنی که آتش نشانان باید بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرند و ما باید آن را در اولویت قرار دهیم. “پشتیبانی خواهد کرد که البته بسیاری از زیرمجموعه ها مانند تامین تجهیزات ، معیشت آتش نشانان و غیره

امنیت باید ادعا شود

وی گفت: “نگرانی سوم امنیت است که باید مورد توجه قرار گیرد.” اگر تقاضا در بین مردم وجود داشته باشد ، آن وقت امنیت به سرعت جلو می رود ، البته نیاز اولیه وجود فرهنگ امنیتی است.

وی ادامه داد: اگر مردم در خانه های ناایمن زندگی نکنند ، دیگر هیچکس خانه های ناایمن نمی سازد. فقدان امنیت و بخشی از تمرکز بر آن به این دلیل است که هیچ تقاضایی برای آن وجود ندارد و به همین دلیل کسانی که امنیت خود را حفظ نمی کنند از این فرصت استفاده می کنند که ادعا نکنند.

در پایان سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: امیدواریم با افزایش فرهنگ ایمنی ، تمرکز بر ایمنی و اطفای حریق و افزایش تقاضا برای ایمنی ، شهر را ایمن تر کنیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا